เตรียมพบ Chiang Mai Zoo’s Road Show ตามโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

Share This:

. วันแรกของ Chiang Mai Zoo’s Road Show ไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายน รวม 15 วัน สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยฝ่ายการศึกษาได้เดินทางไปอำเภอต่างๆ/ ในเขตการศึกษา และโรงเรียนต่างๆในสังกัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเผยแพร่และนำข้อมูลกิจกรรมดีดีด้านการศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อบูรณาการร่วมกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งน้องนักเรียนจะได้สัมผัสใกล้ชิดได้เรียนรู้จากสัตว์จริงๆ ถึงโรงเรียน

26925

26924

26923

26922

Comments

comments