T-Licenseเชียงใหม่ รุ่น 1 ทุกภูมิภาคแห่เขาร่วมอบรม 30 คน

Share This:

T-Licenseเชียงใหม่ รุ่น 1 ทุกภูมิภาคแห่เขาร่วมอบรม 30 คน อาจารย์ไพบูลย์ หัวหน้าทีมวิทยากร เพื่อพัฒนาฟุตบอลในระดับเยาวชน

ห้องประชุมเทศบาลตำบลหางดง ได้มีการเปิดอบรมT-Licenseเชียงใหม่ รุ่น1โดยมี นายศาสตรา ใบงิ้ว รองนายกเทศบาลตำบลหางดง เป็นประธานเปิดการอบรมT-Licenseเชียงใหม่ รุ่น1นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่23-28พ.ค.59 ได้รับการสนับสนุนสถานที่ใช้ในการฝึกอบรม จากเทศบาลตำบลหางดง โดยมี อาจารย์ไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์ เป็นหัวหน้าทีมวิทยากร พร้อมด้วย อาจารย์ภิรมย์ อั๋นประเสริฐ อาจารย์ไพฑูรย์ ผ่องศรี และ โค้ชยงค์ ชัยยง ขำเปี่ยมสำหรับการเป้าหมายในการฝึกอบรมครั้งนี้ “โค้ชโจ”นนทนันท์ จันทรภูมิ ผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวว่า กีฬาฟุตบอล ถือเป็นกีฬาที่นิยมเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้ มีการแข่งขัน การฝึกเยาวขชนประชาชน อย่างกว้างขวาง ทั้งเพื่อสุขภาพ และ เพื่อสู่นักฟุตบอลอาชีพ แต่เนื่องด้วยทรัพยากบุคคลที่มีขีดจำกัด และ องค์ความรู้ เทคนิค เพื่อจะนำไปพัฒนานักฟุตบอลในระดับต่างๆไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนานักกีฬาฟุตบอล เป็นไปอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน “ศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนสันทราย”
ร่วมกับ กลุ่มผู้ฝึกสอนเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอนหลักสูตร”T-Licenseเชียงใหม่ รุ่น1″ ได้รับการสนับหนุนวิทยากร จาก สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและ เทศบาลตำบลหางดงให้การสนับสนุนด้านสถานที่ ใช้ในการฝึกอบรม สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ มาจากทั่วประเทศจำนวน30คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะมีทั้งด้านวิชาการ และ ภาคปฏิบัติ เพื่อที่จะให้ผู้ผ่านการอบรมนำไปใช้ในการพัฒนานักฟุตบอลในระดับเยาวชนต่อไป

IMG_1335

IMG_1323

IMG_1294

Comments

comments