ขนส่งเชียงใหม่ตรวจรถโดยสารไม่ประจำทาง ได้มาตรฐานยกชั้น 5 ดาว

Share This:

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าฝ่ายทะเบรยน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายช่างและเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจความพร้อมสภาพรถ ,สำนักงาน และพนักงานขับรถ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจงเจริญทัวร์ ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถป้าย30) เพื่อรวบรวมข้อมูล นำเสนอกรมการขนส่งทางบก ให้การรับรองมาตรฐานและคุณภาพบริการ รถโดยสารไม่ประจำทาง ระดับ 5 ดาว ทั้งนี้เพื่อเป้นการเรียกความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง หรือรถ 30 ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรฐานและคุณภาพ ตามที่กรมกรขนส่งทางบกกำหนด โดยเแพาะจังหวัดเชียงใหม่ กำลังเติบโตด้านการท่องเที่ยวรถไม่ประจำทางก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับเช่าเหมาเพื่อเดินทางใการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

13267957_257538991302951_2559185179528266779_n

13239027_257539011302949_3103166880210179033_n

13245322_257539047969612_7063107746939700155_n

13245340_257539114636272_7353877015604803786_n