ชลประทานเชียงใหม่เร่งนำเครื่องจักรกำจัดผักตบชวาและเศษวัชพืชเศษขยะ

Share This:

ชลประทานเชียงใหม่เร่งนำเครื่องจักรกำจัดผักตบชวาและเศษวัชพืชเศษขยะ ลอยมากับน้ำช่วงฝนตกติดหน้าประตูระบายน้ำ ท่าวังตาลคาดมีปริมาณเกือบ 20 ตัน เพราะทะยอยลอยมากับน้ำปิง

ช่วงเช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่ชลประทานเชียงใหม่ นำเครื่องจัดเป็นเรือกำจัด รถแบคโฮ และรถบรรทุกตักผักตบชวา ลอยมาติดประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง และอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ต้องเร่งกำจัดออกหลังจากเกิดฝนตกลงมาทางตอนเหนือของแม่น้ำปิง ทำให้เศษวัชพืช เศษขยะ และผักตบชวา ได้ลอยมากับน้ำปิงอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นที่ติดอยู่ขณะนี้ว่า 8- 10 ตัน สามารถจัดเก็บไปได้แล้วประมาณเกือบ 5 ตัน แต่เศษผักตบวัชพืชและเศษขยะ ยังคงลอยมากับสายน้ำอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีปริมาณกว่า 15 -20 ตัน ที่จะไหลมาเรื่อยๆ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การขีดขว้างประตูระบายน้ำ และรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำปิงจากเศษซากต่างที่ลอยมากับน้ำจนเกิดผลกระทบ ดดยเฉพาะในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน โดยจะใช้ระยะเวลายอ่างน้อย 3-5 วัน จนกว่าเศษผักตบวัชพืชและเศษขยะจะหมดไปจากประตูระบายน้ำแห่งนี้

26 05 59 -2 ชลประทานเร่งนำเครื่องจักรกำจัดผักตบชวาและเศษวัชพืชเศษขยะ4

26 05 59 -2 ชลประทานเร่งนำเครื่องจักรกำจัดผักตบชวาและเศษวัชพืชเศษขยะ3

26 05 59 -2 ชลประทานเร่งนำเครื่องจักรกำจัดผักตบชวาและเศษวัชพืชเศษขยะ2

26 05 59 -2 ชลประทานเร่งนำเครื่องจักรกำจัดผักตบชวาและเศษวัชพืชเศษขยะ1