ปภ.เชียงใหม่ พร้อมรับมือหน้าฝนเริ่มสำรวจจุดเสี่ยง จุดอพยพ เส้นทางเสี่ยง

Share This:

ปภ.เชียงใหม่ พร้อมรับมือหน้าฝนเริ่มสำรวจจุดเสี่ยง จุดอพยพ เส้นทางเสี่ยง ตรวจสอบเครื่องเตือนภัย และอุปกรณ์ช่วยเหลือของแต่ละพื้นที่ เสริมมิสเตอร์เตือนอีก 200 กว่าราย เน้นเฝ้าระวังแจ้งเตือนในพื้นที่ สังเกตุสี ปริมาณน้ำ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ปีนี้เสริมชุดเคลื่อนที่เร็ว 24 ชม. รองรับทุกสถานการณ์

นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าหลังจากเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝน และมีพายุเข้ามามีคำเตือนขึ้นมานั้น ได้มีคำสั่งให้ปภ.ทุกอำเภอ พร้อมมิสเตอร์เตือนภัย เตรียมความพร้อมรับมือหลังจากเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวโดยให้สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม หมู่บ้านเสี่ยง ให้สำรวจจุดเสี่ยงภัย เส้นอพยพ และเส้นทางเสี่ยงภัยที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมเพื่อให้การช่วยเหลือในช่วงเกิดเหตุได้อย่างทันถ่วงที นอกจากนี้จัดเตรียมอุปกรณืการเตือนภัย และเสริมอุปกรณ์สัญาณเครื่องเตือนตามจุดเสียงต่างๆ พร้อมจัดทำเครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำฝนในแต่ละพื้นที่ ขณะเดียวกันได้เสริมมิสเตอร์เตือนภัยในปีนี้ จัดการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านการช่วยเหลือ สังเกตุ และเจ้งเตือน เน้นดูแลในพื้นที่หมู่บ้านของตนเป็นหลัก จำนวนกว่า 200 คน
ในปีนี้เป็นปีแรกที่ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมกู้ภัยกู้ชีพ ในการช่วยเหลือในด้านต่างทั้งอุทกภัย อุบัติเหตุ กู้ภัยแนวดิ่ง ที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบจากเหตุต่างๆ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมรถอุปกรณ์และเจ้าห้าที่เสริมจำนวน 10 นาย ที่เตรียมความพร้อมไว้ 24 ชั่วโมงในการออกไปช่วยเหลือทุกพื้นที่

26 05 59 -1 ปภ.เชียงใหม่ พร้อมรับมือหน้าฝนเริ่มสำรวจจุดเสี่ยง จุดอพยพ เส้นทางเสี่ยงภัย6

26 05 59 -1 ปภ.เชียงใหม่ พร้อมรับมือหน้าฝนเริ่มสำรวจจุดเสี่ยง จุดอพยพ เส้นทางเสี่ยงภัย5

26 05 59 -1 ปภ.เชียงใหม่ พร้อมรับมือหน้าฝนเริ่มสำรวจจุดเสี่ยง จุดอพยพ เส้นทางเสี่ยงภัย4

26 05 59 -1 ปภ.เชียงใหม่ พร้อมรับมือหน้าฝนเริ่มสำรวจจุดเสี่ยง จุดอพยพ เส้นทางเสี่ยงภัย3

26 05 59 -1 ปภ.เชียงใหม่ พร้อมรับมือหน้าฝนเริ่มสำรวจจุดเสี่ยง จุดอพยพ เส้นทางเสี่ยงภัย1

Comments

comments