พุทธศาสนิกชน ชาย ชาวจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการ บรรพชาอุปสมบทหมู่ 770 รูป

Share This:

ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยในวันนี้ เป็นวันประกอบพิธีมีพิธีปลงผมนาค มีข้าราชการ และ ประชาชนเข้าร่วมพิธีปลงผมนาค จำนวน 9 คน ซึ่งแต่ละจังหวัดได้มีต่างมีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจังหวัดละ 9 คน
สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบท จะจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน จึงขอเชิญชวน คณะศรัทธา ประชาชน ร่วม พิธีดังกล่าว โดยทั่วกัน

S8970377

S8970376

S8970425 .