เริ่มแล้วจุดช่วยชาวสวนลิ้นจี่จำหน่ายให้กับชาวเชียงใหม่ ปีนี้ผลผลิตมีน้อยราคาแพง

Share This:

ที่สวนสาธารณะหอนงบวกหาด แจ่งกู่เฮือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดจุดจำหน่ายลิ้นจี่ จากชาวสวนลิ้นจีอำเภอฝาง มาวางจำหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ได้ซื้อลิ้นจี่สดใหม่จากสวนถือผู้บริโภคโดยตรง แต่ในปีนี้พบว่ามีชาวสวนมาจำหน่าย 3- 4 ราย ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นลิ้นจี่กำลังออกสู่ท้องตลาด
ด้านพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าปีนี้ราคาลิ้นจี่มีราคาแพงขึ้นจากในช่วงนับ 20 ปี หลังจากทุกปีผลผลิตราคาตกต่ำแพงสุดก็ 30 -50 บาท เป็นพันธุ์จักรพรรดิ์ แต่ปีนี้เริ่มต้นที่ 150 บาท เพราะผลผลิตมีน้อยเกิดจากสภาพความแห้งแล้ง อากาศร้อน และขาดแคลนน้ำ ผลผลิจที่ออกมาจะไม่คอยได้คุณภาพเหมือนทุกปี ผลจะเล็กเนื้อไม่มาก ไม่ค่อยสวยงามแต่ราคาตอนนี้แบบร่วงก็กิโลกรัมละ 30 บาท ขึ้นอยู่กับพันธุ์ หากเป็นทุกปีร่วงแถบจะต้องเอาทิ้ง แต่ถูกสุดตอนนี้ลิ้นจี่ถูกสุด กิโลกรัมละ 35 บาท

26 05 59 -3 เริ่มแล้วจุดช่วยชาวสวนลำไยจำหน่ายให้กับชาวเชียงใหม่ ปีนี้ผลผลิตมีน้อยราคาแพง6

26 05 59 -3 เริ่มแล้วจุดช่วยชาวสวนลำไยจำหน่ายให้กับชาวเชียงใหม่ ปีนี้ผลผลิตมีน้อยราคาแพง5

26 05 59 -3 เริ่มแล้วจุดช่วยชาวสวนลำไยจำหน่ายให้กับชาวเชียงใหม่ ปีนี้ผลผลิตมีน้อยราคา21

26 05 59 -3 เริ่มแล้วจุดช่วยชาวสวนลำไยจำหน่ายให้กับชาวเชียงใหม่ ปีนี้ผลผลิตมีน้อย1