รองเลขา กพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ชูโรงเรียนศรีวังวลาย์ยกเป็นต้นแบบ

Share This:

รองเลขา กพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ชูโรงเรียนศรีวังวลาย์ ยกเป็นต้นแบบดูแลเด็กพิการได้มาตรฐานของการการอยู่ประจำ เพราะเป็นโรงเรียนเด็กพิการทางร่างกายน่าเป็นห่วงเป็นพิเศษ ย้ำสถานศึกษาต้องมีแผนรองรับกรณีฉุกเฉินเหตุการณต่างๆ ไว้รอบรับ

ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ ตำบลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนคนพิการทางร่างกาย ซึ่งนายพะโยม ชิณวงศ์. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. ได้เดินทางมตรวจเยี่ยมดูความพร้อมของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งแบบไปกลับและแบบอยู่ประจำ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่หลายแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนผู้ด้อยโอกาศ พิการหูตา บกพร่องสติปัญญา และพิการทางร่างกาย นายพะโยม กล่าวว่ายังเป็นห่วงกับโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการทางร่างกายเพราะจะช่วยเหลือตัวเองได้อยากกกว่าโรงเรียนทั่วไป แต่หลังจากได้ชมของโรงเรียนศรีสังวาลย์ ซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัยการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนพิการที่อยู่ประจำได้เป็นอย่างดี อุปกรณ์ตรวจจับควัน เครื่งอเตือนสัญญาณไฟไหม้
แบบอัตโนมัตและกดเอง มีเส้นทางบอกทางออก และไฟฉุกเฉิน พร้อมการฝึกซ้อมแผนอพยพอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ปกครองและนักเรียน ก็ยกให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนอยู่ประจำแก่สถานศึกษาอื่นๆ ในการดูแลนักเรียนได้เป็นอยางดี แต่อย่างไรก็ตามเน้นย้ำต่อผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนักในช่วงเปิดเทอมใหม่ จะต้องมีการดูแลและความพร้อมเรื่องเตรียมการรองรับเด็กและรองรับการทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุอยางไม่คาดคิดขึ้นมาจะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือ ดูแลและจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับในทุกๆ ด้านของแต่ละสถานศึกษาขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดของนักเรียน

Comments

comments