ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เห็นด้วยแผนขยายสนามบินเชียงใหม่รองรับ 20 ล.คนต่อปี

Share This:

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เห็นด้วยการขยายพัฒนาสนามบินเชียงใหม่รองรับ 20 ล้านคนต่อปี หลังมีแผนขยายรองรับสู่เศรษฐกิจหลักของจังหวัดเชียงใหม่มาจาการท่องเที่ยว เพราะเริ่มแออัดมากขึ้น

นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงแผนการขยายสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีกระแสข่าวออกมาล่าสุดที่ต้องการขยายหลุมจอด และอาคารผู้โดยสารแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะเแรกที่จะรองรับนักท่องเที่ยวปีละ 18 ล้าน และระยะที่สอง 20 ล้านคน นั้นถือว่าเป็นเรื่องดีต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพราะเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมาจากการท่องเที่ยว หากมีการขยายตามแผนของไปจะทำให้ภาคการท่องเที่ยวเติบโตและขยายออกไปได้ในการรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศตลอดจนขยายเส้นทางการบินออกไปเชื่อมโยงเมืองต่างๆ มากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามแผนการขยายสนามบินมานาน เพราะสภาวะขระนี้สนามบินเชียงใหม่แออัดมาก ถึงจะมีการขยายหลุมจอดไปเพิ่มเติมแต่ก็ไม่เพียงพอรองรับปริมาณของนักท่องเที่ยวแต่ก็ไม่สามารถรองรับต่อได้อีก ถือเป็นโอกาศที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีนโยบายในการขยายสนามบินในอนาคดที่จะรองรับได้ถึงปีละ 20 ล้านคน

Comments

comments