ลงนามพิธีสารความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด คู่ภาคีไทย-ยูนนาน

Share This:

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ในการลงนามพิธีสารความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด คู่ภาคีไทย-ยูนนาน (ระหว่างหน่วยงาน สนง.คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแห่งมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ สนง. ปปส.ภาค 5 ของประเทศไทย) ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือกัน ในการควบคุมยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและสารตั้งต้น โดยทั้งสองฝ่ายเห็นว่าการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการปราบปราม แก้ไขและเฝ้าระวัง รวมทั้งการเชื่อมโยงแลกเปลี่บนข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิด เพื่อความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

Comments

comments