ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานสืบสานวัฒนธรรม “ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ”

Share This:

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานสืบสานวัฒนธรรม “ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ” ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคมนี้
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานสืบสานวัฒนธรรม “ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ” ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559 ที่ หอชัยห้วยขุนน้ำต้นน้ำแม่ตีบ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน
นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ เป็นประเพณีตามความเชื่อในวัฒนธรรมล้านนา แหล่งน้ำหรือแม่น้ำในแต่ละแห่งนั้น จะมีผีขุนน้ำที่คอยคุ้มครองและคอยบันดาลความอุดมสมบูรณ์มาให้ การเลี้ยงผีขุนน้ำแสดงถึงการสำนึกในบุญคุณของแม่น้ำ ซึ่งประชาชนได้อาศัยประโยชน์ในการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภคตลอดมา อีกทั้ง ยังเป็นการขอขมาผีป่าผีน้ำตามความเชื่อที่ทำให้มีน้ำกินน้ำใช้ เป็นการปกป้องรักษาแหล่งทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริฯ และเป็นสายน้ำหลักสำคัญที่ประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีขุนน้ำให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดลำพูนมากยิ่งขึ้น
ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ จึงเป็นประเพณีสำคัญที่ผูกพันกับการดำเนินชีวิตเป็นอย่างยิ่ง โดยเชื่อว่าการเลี้ยงผีขุนน้ำจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุข ดิน น้ำ ป่าอุดมสมบูรณ์ คำว่า “ผีขุนน้ำ” หมายถึง สิ่งที่สถิตอยู่ตามต้นน้ำลำธาร หรืออารักษ์ต้นน้ำลำธาร อันมีหน้าที่ปกป้องรักษาต้นน้ำลำธาร การจัดพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในเดือนเก้าเหนือ (มิถุนายน – กรกฎาคม) หรือก่อนการทำนาเป็นประจำทุกปี
สำหรับปีนี้ ได้กำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณหอชัยห้วยขุนน้ำต้นน้ำแม่ตีบ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน โดยจัดพิธีบวงสรวง จัดหาเครื่องเซ่นไหว้ บูชา เลี้ยงผีขุนน้ำ การบวชป่า และสอดแทรกกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริฯ การบวชป่า การส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ระบบนิเวศของป่า การแข่งขันบอกไฟ เป็นต้น
สำหรับกิจกรมในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ร่วมกับ ชมรมบ้านธิเอ็นดูโร่ จัดการแข่งขันมอเตอร์ไซต์เอ็นดูโร่การกุศล ครั้งที่ 1 ณ อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-509990 ต่อ 0 , 087-3033994 ในวันและเวลาราชการ

b13285

b12371