นักท่องเที่ยวต่างชาติพากันตื่นตา วัดพันเตานำธงเสมาธรรมจักรประดับกว่า 2 พันผืน

Share This:

นักท่องเที่ยวต่างชาติพากันตื่นตา วัดพันเตากลางเมืองเชียงใหม่ นำธงเสมาธรรมจักรสีเหลืองประดับทั่วกว่า 2 พันผืน กลายเป็นจุดถ่ายภาพีอกจุดที่สวยงาม ที่แสดงถึงศาสนาพุทธ

นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติพากันเข้าชมและถ่ายภาพความสวยงามของธงเสมาธรรมจักรกว่า 2,000 ผืน ที่วัดพันเตา อ.เมืองเชียงใหม่ นำไปตกแต่งประดับประดาด้วยการปักธงไว้บนเจดีย์ทรายที่ทำจากไม้ไผ่จักสานกว่า 30 ลูก รวมทั้งยังติดตั้งไว้เหนือทางเดินไม้ไผ่ จนทำให้ทั่วบริเวณวัดสวยงาม สร้างความตื่นตามตื่นใจซึ่งนักท่อเที่ยวต่างก็พากันเดินชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับธงเสมาธรรมจักรเป็นธงสัญลักษณประจำพุทธศาสนา ใช้สำหรับประดับประดาตามศาสนสถานเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยการนำธงเสมาธรรมจักรจำนวนมากที่ประดับประดาในวัดพันเตาในช่วงสัปดาห์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีบูชาเสาอินขีล หรือ เสาหลักเมือง ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารที่อยู่ติดกับวัดพันเตา ในวันที่ 1-8 มิ.ย. นี้

2 06 59 -2 นักท่องเที่ยวต่างชาติพากันตื่นตา วัดพันเตากลางเมืองเชียงใหม่.mp4_000087711

2 06 59 -2 นักท่องเที่ยวต่างชาติพากันตื่นตา วัดพันเตากลางเมืองเชียงใหม่.mp4_000033476

2 06 59 -2 นักท่องเที่ยวต่างชาติพากันตื่นตา วัดพันเตากลางเมืองเชียงใหม่.mp4_000019200

2 06 59 -2 นักท่องเที่ยวต่างชาติพากันตื่นตา วัดพันเตากลางเมืองเชียงใหม่.mp4_000001474