พิงคนครพร้อมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ROAD SHOW เมียนม่าร์

Share This:

สำนักงานพิงคนคร ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ออก ROAD SHOW รอบสอง ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่าร์ เพื่อกระตุ้นด้านการท่องเที่ยยวของจังหวัดเชียงใหม่