ขอเชิญประชาชน และ นักท่องเที่ยว ร่วมชมการแสดงศิลปินของไทยและการแสดงกลองจากประเทศในทวีปเอเชีย

Share This:

ขอเชิญประชาชน และ นักท่องเที่ยว ร่วมชมการแสดงศิลปินของไทยและการแสดงกลองจากประเทศในทวีปเอเชีย อีก 4 ประเทศ ในมหกรรมกลองล้านนา และ กลองนานาชาติ งานประเพณี 11 มิถุนา ตีกลองถวายบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย 9 – 11 มิถุนายน นี้ ที่ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ที่ วัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้จัดการแถลงข่าว มหกรรมการแสดง กลองนานาชาติ และ กลองล้านนา ในงานประเพณี 11 มิถุนา ตีกลองบูชา ครูบาศรีวิชัย ประจำปี 2559 ซึ่ง จะจัด ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2559 ที่ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมี มีนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการแถลงข่าว นางดวงเดือน สดแสงจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน และ นาย นรินทร์ ฟูสุวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นพระภิกษุ ที่มีถิ่นกำเนิด ในเขต อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดี ให้แก่ จังหวัดลำพูน ,เชียงใหม่ และจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะการ ก่อสร้าง บูรณะ ซ่อมแซม โบราณสถาน และ วัด ต่างๆ จังหวัดลำพูน คณะศรัทธาประชาชน จึงได้ร่วมกันจัด กิจกรรม เพื่อรำลึกถึงวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัย ปีที่ 138 โดยจัด งาน 11 มิถุนา ตีกลองบูชา ครูบาศรีวิชัย ประจำปี 2559 ซึ่งจัดติดต่อกันมา 5 ปีแล้ว และ ในปีนี้ จังหวัดลำพูนยังได้ จัดมหกรรม กลองล้านนา และ กลองนานาชาติ เพื่อ ให้เกิดการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมทางดนตรี ระหว่าง กลอง ของไทย ( ภาคเหนือ , ใต้ , อีสาน , และ ภาคกลาง ) กับ กลอง นานาชาติ ของเอเชีย อีก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน ( กลองจีน ) ญี่ปุ่น ( กลองไทโกะ ) เกาหลี ( กลองชางโกะ ) และ อินโดนีเซีย ( กลองแขก ) เพื่อ ต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในงาน จะมีการจัดพิธี ทำบุญตลอด 3 วัน 3 คืน โดย วันที่ 9 มิถุนายน 2559 17.30 น. จะมี พิธีถวายผ้าครูบาเจ้าศรีวิชัย พิธีเปิดงาน และ การแสดง ฟ้อนถวายองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย 138 ปีชาตกาล โดยช่างฟ้อน จำนวน 138 คน , การแสดง ของศิลปินลูกทุ่ง ดาว มยุรีย์ และ การแสดง คณะหุ่นคน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ ,
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. การแสดงซอพื้นเมือง ดนตรีพื้นเมืองและการแสดงศิลปวัฒนธรรม , การจัดตลาดย้อนยุค กาดเมืองหละปูน และ เวลา 18.00 น. การแสดง “ลำพูนเมืองวัฒนธรรมนำสู่อาเซียน” โดย ศิลปินลูกทุ่ง หลิว อาจารียา พรหมฤกษ์ , ศิลปิน ล้านนา ปริญญา ตั้งตระกูล และ อ้อม รัตนัง และ การแสดงมหกรรมกลองสี่ภาค ดนตรี นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือและภาคใต้ และการแสดงกลองนานาชาติ
ส่วน ใน วันที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 09.09 น. จะมี พิธีพุทธามังคลาพิเษก “เหรียญและรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย” การแข่งขันกลองหลวงล้านนา การแข่งขันกลองบูชา การแข่งขันตีกลองสะบัดชัย เวลา 16.30 น. ขบวนแห่ครัวทาน ขบวนน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ขบวนน้ำทิพย์พระพุทธบาทสามยอด ขบวนแห่ชาติพันธุ์ และขบวนธรรมยาตรา เวลา 18.00 น. พิธีสรงน้ำรูปปั้นองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยองค์ใหญ่ เวลา 19.00 น. พิธีตีกลองถวายบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย อย่างต่อเนื่อง ประมาณ 1 นาที เพื่อถวายบูชาและประกาศคุณงามความดี บูชาบารมีครูบาศรีวิชัย ก่อนตีจะมีการกล่าวอธิษฐานถวายบูชาเสียงกลองร่วมกัน เพื่อเป็นกุศลผลบุญแก่ผู้ตีถวาย รักษาความดีดั่งครูบาเจ้าศรีวิชัย และ พิธีฟ้อนถวายองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เวลา 20.00 น. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง ( ปี่แน ) จังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวน ประชาชน และ นักท่องเที่ยว ร่วมงาน มหกรรมการแสดง กลองนานาชาติ และ กลองล้านนา และ ร่วมทำบุญ ในงานประเพณี 11 มิถุนา ตีกลองบูชา ครูบาศรีวิชัย ประจำปี 2559 ตามวัน และ เวลาดังกล่าวโดยทั่วกัน

S__6472112

79950

79949

79940