อ่างเก็บน้ำห้วยหยวกตัวเมืองเชียงใหม่มีน้ำล้นประตูระบายน้ำ

Share This:

อ่างเก็บน้ำห้วยหยวก ตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นอ่างเก็บน้ำเดียวที่มีน้ำล้นประตูระบายน้ำ หลังจากมีฝนตกติดต่อกัน หลังจากก่อนหน้าที่สภาพอ่างน้ำเริ่มแห้งเพราะต้องนำไปใช้และสำรองน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา

สภาพอ่างเก็บน้ำห้วยหยวก. บ.เจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่. เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีความจุ 3 แสน ลบ.ม. เป็นแหล่งสำรองน้ำแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงฤดูแล้งก่อนหน้านี้เพื่อสำรองน้ำในการผลิน้ำประปา ส่งผ่านคลองชลประทานแม่แตงไปยังโรงผลิตน้ำประปาอุโมงค์ ต.สุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการระบายไปแล้ว และมีภาครัฐได้เข้ามาใช้น้ำไปใช้อุปโภค และแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่

ล่าสุดฝนตกลงมา 2-3 วันติดต่อกันทำให้ปริมาณน้ำของอ่างเก้บน้ำเต็มความจุเกินกว่า 3 แสน ลบ.ม. จนทำให้น้ำต้องล้นจากจุดระบายน้ำออกไป จากขอบตลิ่งจะเห็นปริมาณน้ำขึ้นไปสูงเกือบติดขอบ จะเห็นภาพจากก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันปริมาณน้ำลดลงไปต่ำมากสูงกว่า 2-3 เมตร นับเป็นเรื่องดีของอ่างเก็บน้ำห้วยหยวก ที่มีปริมาณน้ำมากจนล้นปัญหาภัยแล้งปีนี้ในเขตตัวเมืองโดยเฉพาะน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาคงมีไปต่อเนื่องจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม และช่วงที่ฝนที่ช่วงก็จะมีน้ำสำรองไว้รองรับต่อไปได้ นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและกลาง ในเขตเมืองและตลอดแนวคลองชลประทาน แหล่งสำรองน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้ ก็เริ่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นกำลังเป็นสัญญาณที่ดีขึ้น

00601.MTS_000000449

00598.MTS_000000647

00597.MTS_000000549