ต้อนรับรองผู้ว่าลำพูน คนใหม่

Share This:

ที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน บรรดาหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน ของจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ น.ส.ปาณี นาคะนาท ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

Comments

comments