ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ เผยจังหวัดเชียงใหม่กำลังจะพ้นวิกฤตภัยแล้งฝนตกมา 6 วันน้ำเขื่อนเพิ่ม

Share This:

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ เผยจังหวัดเชียงใหม่กำลังจะพ้นวิกฤตภัยแล้ง หลังน้ำฝนตกมา 6 วันเดือนมิย. ไหลเข้าเขื่อนแม่งัดกว่า 10 ล้าน.ลบ.ม. ส่วนแม่กวง 4 ล้าน ลบ.ม. ภาพรวมอ่างกลางน้ำไหลเข้าร้อยละ 21 ส่วนอ่างเล็กน้ำเพิ่มเล็กน้อย คาดช่วงฝนทิ้งช่วงมีน้ำกินน้ำใช้ไม่วิกฤตต่อ แต่ขอชาวนายืดการปลูกข้าว

-ส่วนสถานการณ์ ปริมาณน้ำล่าสุดวันนี้ ในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 39 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 14 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 28 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 10 % นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าปริมาณน้ำในในเขื่อนใหญ่ 2 แห่งอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็ก ในภาพรวมขณะนี้ดีขึ้นมีน้ำไหลเข้าในช่วงฝนตกติดต่อกัน 6 วัน มีอ่างขนาดเล็กที่ส่วนใหญ่น้ำยังไม่ไหลเข้ามาก เหมือนเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง
ที่น้ำเพิ่มขึ้น 6 วัน ของเดือนมิถุนายนน้ำเพิ่ม 10 ล้าน .ลบ.ม. โดยเฉลี่ยมีน้ำไหลเข้าวันละ 1.5 ล้าน ลบ.ม. ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด ปริมาณน้ำไหลเข้า 4 ล้าน ลบ.ม. โดยเฉลี่ยไหลเข้าวันละ 9 แสน ลบ.ม. แต่ในพื้นที่เหนือเขื่อนมีปริมาณฝนตกน้อยทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าไม่มาก เช่นเดียวกับอ่างขนาดเล็กที่น้ำไหลเข้าน้อยคงปริมารน้ำภาพรวมร้อย 18 เท่าเดิม มีอ่างขนาดกลางที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 ส่วนปริมาณน้ำในคลองชลประทานแม่แตงมีน้ำ
ไหลวันนี้ 1.37 ล้าน ลบ.ม./วัน

-อย่างไรก็แนวโน้มปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่เริ่มคลี่คลาย จากน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเพิ่มปริมาณขึ้นทำให้รอดพ้นจากภัยแล้ง ทำให้การบริการจัดการสำหรับอุปโภคบริโภค ดานรักษาระบบนิเวศตลอดจนด้านการเกษตร ได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะจากนี้จะเกิดฝนทิ้งช่วงยาว ทำให้หายห่วงไปได้ที่จะมีน้ำกินน้ำใช้แต่ด้านการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปี ต้องขอความร่วมมือขอให้ชาวนายืดการปลูกออกไปราวกลางเดือนกรกฎาคม ที่ฝนจะตกตามฤดู

Comments

comments