สวนสองแสน บนดอยปุยจุดชมวิวดอยอินทนนท์ เห็นหลายอำเภอทางใต้

Share This:

“สวนสองแสน”พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจำนวน 2 แสนบาท เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยดอยปุย ผ่านไป 47 ปี ทรงได้พัฒนาพื้นที่ดอยปุยจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อีกจุดหนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยรู้ จุดชมดอยปุยในตัวเมืองเชียงใหม่ นั่งชมความงดงามตระหง่านตาดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม

ผู้สื่อข่าวพาไปชมอีกมุมหนึ่งของดอยสุเทพ-ปุย ก่อนเข้าหมู่บ้านม้งดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เกือบ 20 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางหลังจากผ่านผ่านหน้าพระตำหนักภูพิงค์ ลัดเลาะคดเคี้ยวลงไปยังบ้านม้งดอยปุย ในช่วงระหว่างทางผู้ที่เดินทางยังเส้นทางดังกล่าว จะได้มองเห็นทิวทัศน์ข้างทางสวยงาม แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่มีโอกาสแวะชมความน่าสนใจบนเส้นทางแห่งนี้ ด้วยเพราะเป็นเส้นทางสัญจรที่อาจจะคับแคบไปสักนิด ทำให้หลายคนที่เดินทางมา อาจจะยังไม่เคยแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ ซึ่งมีประวัติการก่อตั้งที่น่าสนใจและมีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยด้วยอากาศที่หนาวเย็นแทบจะตลอดทั้งปี สถานที่แห่งนี้จึงเหมาะที่จะเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเมืองหนาวทั้งที่เป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผลที่ปลูกทั้งในโรงเรือน และในแปลงกลางแจ้ง รวมถึงสวนป่าขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา ทั้งยังมองเห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาลูกน้อยใหญ่สลับซับซ้อน โดยที่มียอดดอยอินทนนท์ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลังสวยงามในยามที่ฟ้าเป็นใจเปิดให้มองเห็นได้อย่างถนัดตา

ที่นี่คือสวนสองแสน สถานีวิจัยดอยปุย ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยเป็นที่ตั้งของ 3 แปลงทดลองสำคัญ คือ สวนสองแสน สวนบวกห้า และสวนบุญรอด ขณะเดียวกันวันนี้เกิดมีเมฆกลุ่มฝนปกคลุมลงมาทำให้ไม่สาารถเห็นยอดเขาดอยอินทนนท์ได้อย่างชัดเจน จะเห็นเรือนรางและเห็นยอดเขาเป็นบางช่วง แต่ภาพเมื่อวานนี้ที่ท้องฟ้าเปิดจะมองเห็นชัดเจน ก็ขึ้นอยุ่กับสภาพอากาศ แต่ความงดงามจากจุดนี้ มองเห็นได้หลายอำเภอจากตัวเมือง อำเภอหางดง สันป่าตอง ดอยหล่อ อำภอจอมทอง และเห็นเขาของอำเภอสะเมิง ที่มีรอยต่อกับดอยอินทนนท์ ทอดยาวให้ได้ชม นับเป็นอีกจุดหนึ่งของการชื่นชมทิวทัศน์ส่วนใหญ่คนไทยจะไม่ค่อยทราบ แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติทราบมักจะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ประวัติโดยย่อ สวนสองแสน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 มีพื้นที่ทั้งสิ้น 119 ไร่ 2 งาน 2.5 ตารางวา โดยเป็นพื้นที่ซึ่งใช้เป็นแปลงทดลอง 74 ไร่ 1 งาน 97.5 ตารางวา ที่เหลือเป็นสวนป่า สวนนี้นับเป็นสวนประวัติศาสตร์ของการเกษตรบนที่สูง คือ เป็นสวนที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน “200,000 บาท (สองแสนบาท)” เมื่อปี พ.ศ. 2512 เพื่อทรงสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาบนที่สูง เพื่อการ จัดหาพื้นที่เพิ่มเติมให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการศึกษาวิจัย โดยจัดซื้อสวนผลไม้ของชาวบ้านเพื่อใช้พัฒนาเป็นพื้นที่ในการวิจัย ณ สถานีวิจัยดอยปุย ซึ่งต่อมาเรียกชื่อพื้นที่ดังกล่าวนี้ว่า “สวนสองแสน” ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสถานีวิจัยดอยปุย ซึ่งถือเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกและแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพื้นที่ให้สนองพระราชดำริการดำเนินงาน ของ มูลนิธิโครงการหลวง
ปัจจุบันแปลงทดลองส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาทดลองการผลิตพลับและ ลิ้นจี่เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังจัดให้มีบ้านพักรับรอง บ้านพักคนงาน โรงเรือนเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับกระถาง ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเที่ยวชมได้ทุกวัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานีวิจัยดอยปุย 174 หมู่ 12 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-211-142

00553.MTS_000002127

00511.MTS_000002185

00510.MTS_000002040

00508.MTS_000000760

00507.MTS_000000674

Comments

comments