ทหารร่วมประชารัฐ เยาวชนปลูกป่าสร้างฝายถวายในหลวงครองราช70ปี

Share This:

ทหารพรานกองกำลังผาเมือง ส่วนราชการและประชาชนเยาวชน ร่วมในการปลูกป่าถวายในหลวงที่ทรงครองราชย์มายาวนาน 70 ปี โดยทาง พันเอก ไพโรจน์ ยะวิญชาญหัวหน้าฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 ส่วนแยก 1 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับนายฉลวย พ่วงพลับ นายอำเภอแม่อาย,ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7,สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริห้วยเมืองงาม, ตำรวจภูธรแม่อาย , ส่วนราชการและ ประชาชน เยาวชนนักเรียนโรงเรียนบ้านแสนสุข ได้ร่วมกันทำการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองราชย์มาครบ 70 ปี ที่ทรงปกครองประชาชนโดยธรรม ทางประชาชนและส่วนต่างๆจึงได้ทำการร่วมกันปลูกป่าเพื่อเป็นการถวายให้กับพระองค์ ทำการทำพิธีเปิดกรวยถวายพระพรชัย และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชามหาราชินี ทำพิธีปลูกป่าและถวายเป็นราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้ทำการร่วมกันปลูกป่าต้นแหล่งน้ำบ้านแสนสุขและได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำและฝายดักตะกอนจำนวน 59 ฝายในลำห้วยส้าน หมุ่ที่11 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งประชาชน ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ ทั้งหมดประมาณ 500 คนได้ปลูกต้นไม้ที่โตเร็ว ไม้ฉำฉา,ไม้พยุง.ไม้ประดู่,และต้นโพธิ จำนวนประมาณ 2,000 ต้นในพื้นที่ป่าประมาณ 10 ไร่ เพื่อให้รักษาแหล่งต้นน้ำลำธารในพื้นที่และยังเป็นแหล่งต้นน้ำสาขาของน้ำกกที่ใช้ประโยชน์ทั้งอุปโภคและบริโภคตลอดถึงการเกษตรกรรมที่หล่อเลี้ยงประชาชนมายาวนานหลายร้อยปี ประชาชนเข้าใจถึงประโยชน์ของป่าแล้วเนื่องจากสภาพความแห้งแล้งในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาไม่มีน้ำกินน้ำใช้ทุกลำห้วยแห้งขอด จึงได้ร่วมกันปลูกป่าและสร้างฝายเพื่อให้รักษาแหล่งต้นน้ำเอาใว้

Comments

comments