ทำบุญเมืองเชียงใหม่พร้อมกัน 10 จุด ระลึกถึงพระคุณผู้ก่อสร้างเมืองเชียงใหม่

Share This:

ทำบุญเมืองเชียงใหม่พร้อมกัน 10 จุด มีประชาชน ข้าราชการ ภาคเอกชน พ่อค้า นักเรียนนักศึกษา พร้อมใจสวมเสื้อเหลืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี 9 มิย. 59

ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกอบพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ในวัน 9 มิถุนายน 2559 ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9 เหนือ พร้อมกัน 10 จุดโดยมีจุดศูนย์กลางอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประตูเมือง 4 ข่วงประตูท่าแพ และแจ่งทั้ง 4 แจ่ง ซึ่งมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ส่วนภาคเอกชน ได้พร้อมใจเข้าร่วมทำบุญเมือง และสวมเสื้อเหลือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงครองราชย์ครบ 70 ปีนวันนี้ โดยแต่ละจุดจะมีผู้ใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเริ่มพร้อมกัน โดยที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกพระคุณถึงผู้ก่อสร้างเมืองเชียงใหม่ ของพญามังราย พญางำเมือง และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ระลึกถึงพระคุณที่ได้สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้น ได้จนมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน ทำบุญครั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคล แก่เมืองเชียงใหม่ และให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี 2559 อีกทั้งเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของชาวเชียงใหม่ ให้สืบไป

Comments

comments