เชียงใหม่ แม็คโครจัดสัมนาเพิ่มศักยภาพโชห่วยไทย ประจำปี 2559 แม็คโคร มิตรแท้ โชห่วยไทย

Share This:

23ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยนางสาวสมใจ สุริยาสิน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาร้านค้าปลีก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และนางสิรินาถ วงศ์อรินทร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดการสัมนาเพิ่มศักยภาพโชห่วยไทย ประจำปี 2559 แม็คโคร มิตรแท้ โชห่วยไทย มีลูกค้าและประชาชนมาร่วมสัมนากว่า 400 คน ในงานได้มีการเชิญนายตัน ภาสกรนที ผู้ก่อตั้ง บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุระกิจ

นายกฤษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ร้านโชห่วยหากมีการเปิดรับและรับฟังการพัฒนาใหม่ๆถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มรูปแบบของร้านค้า รูปแบบการบริการ การแข่งขันการดำเนินงานธุรกิจที่จะอยู่รอดและอยู่ได้ในช่วงการเข้าสู่โลกประชาคมอาเซียนนั้นจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ และการบริหารในด้านความคิดแบบใหม่ๆรูปแบบต่างๆ การที่แม็คโครนำผู้มีประสบการณ์เช่นคุณตัน มาถ่ายทอดประสบการณ์ถือว่าดีมาก จะได้มีความรู้หลากหลาย และร้านโชห่วยเองก็ยังอยู่คู่คนไทยหากพัฒนาได้ดีจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย

 

ด้านนางสิรินาถ วงศ์อรินทร์ ผู้จัดการอาวุโส แม็คโคร สาขาเชียงใหม่ กล่าวว่า ร้านขายปลีกสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ ให้เปิดการสัมนาครั้งนี้เพื่อต่อยอดธุรกิจโชห่วยให้ยั่งยืน จากที่แม็คโครดำเนินการมาแล้ว 27 ปี มีร้านค้าปลีกจำนวน 7 แสนราย และแม็คโครยังส่งเสริมร้านโชห่วยอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้ความรู้ ให้ทราบถึงเครื่องมือที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจโชห่วย ให้ลูกค้าและผู้สนใจทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยให้ความรู้หลากหลายรูปแบบเพื่อร้านค้าปลีกจะได้ปรับตัวและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ยังจะจุดประกายความรู้ใหม่ๆให้ผู้ประกอบการมีไอเดียตกแต่งร้านให้คำปรึกษา พร้อมกันนั้นได้เชิญคุณตัน ที่มีประสบการณ์ด้านการประกอบธุรกิจ มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโชห่วยได้รับรู้ประสบการณ์ในยุคดิจิตอล

 

ขณะที่นายตัน ภาสกรนที กล่าวว่า ตนขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพวิถีชีวิตของสุนัข หรือหมากับแมว มีวิธีการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันแต่ก็สามารถดำรงค์ชีวิตอยู่ได้ตามวิถีของตน ดังนั้นการสำเร็จของชีวิตมีหลากหลายวิธี ที่จะประสบความสำเร็จไม่เหมือนกัน ต้องมีวิธีใหม่ๆและพัฒนาอยู่เสมอๆ เช่นได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆที่แม็คโครนำมาให้ความรู้ และการทำบัญชีเดียว ตามที่รัฐบาลกำหนดถือว่าดีมาก ทุกธุรกิจต้องทำบัญชีให้รู้ว่ามีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ ต้องรู้และต้องจดลงในบัญชีด้วย ต้องทำให้ชัดเจน  000000000จบ000000000

 

สำหรับงานสัมมนา เพิ่มศักยภาพร้านโชห่วยไทย โดย บริษัท  สยามแม็คโคร  จำกัด  (มหาชน)  แม็คโคร ศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ในราคาขายส่งให้กับสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบร้านโชห่วย ร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านอาหาร  โรงแรม  จัดเลี้ยง กลุ่มสถาบันต่างๆ และผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆ ได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะตลาดค้าปลีกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการแข่งขัน และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งโครงการ แม็คโครมิตรแท้โชห่วย ขึ้นในปี 2550 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจค้าปลีก รวมถึงแนะนำเครื่องมือและทักษะในการสร้างยอดขายและการเพิ่มผลกำไร  ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้กับร้านค้าเหล่านั้น โดยผ่านการจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น งานตลาดนัดโชห่วย งานสัมมนาแนะนำเคล็ดลับการบริหารสินค้า การเสวนาและเวิร์กช้อป   โดยวิทยากรผู้มีชื่อเสียงผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจค้าปลีก และการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และงาน  เพิ่มศักยภาพร้านโชห่วย  ภายใต้แนวความคิด แม็คโคร มิตรแท้ โชห่วยไทย  ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อกระจายโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในส่วนภูมิภาค ได้มีส่วนร่วมและเข้าถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ผู้สนใจเข้าชมได้ที่ www.siammakro.co.th 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน

Comments

comments