เพียงไม่กี่ชั่วโมงจองเหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นกตัญญูครูบา

Share This:

เพียงไม่กี่ชั่วโมงจองเหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นกตัญญูครูบา ครั้งแรกอ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์และอ.สุรสิทธิ์ เสาว์คง ได้ออกแบบเป็นครั้งแรกเหรียญพุทธศิลป์ ของครูบาองค์แรก นำรายได้ก่อสร้างอาคารมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัยและจัดซื้อที่ดิน

ที่สถาบันครูบาศรีวิชัย ด้านหน้าอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพ ได้เปิดให้กับพุทธศาสนิกชน ได้เปิดรับบริจาคและจองเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย รุ่งกตัญญูครูบา ที่มีการจัดสร้างขึ้นมาเพื่อนำรายได้จัดซื้อที่ดิน และสร้างอาคารสถาบันครูบาเจ้าศรวิชัยให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับครูบาเจ้าศรีวิชัย เป้นลานบุญและศูนย์ปฎิบัติธรรมในการสืบสานพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีตามเจตนารมณ์ที่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้ริเริ่มเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหแก่อนุชนรุ่นหลังได่รับทราบถึงความเป็นมาต่างๆ

นาย ชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล คณะกรรมการร่วมจัดสร้าง กล่าวว่าเหรียญรุ่นนี้ถือเป็นวัตถุมงคล ที่ได้รับการออกแบบพุทธศิลป์เป็นครั้งแรกจากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์และอาจารย์สุรสิทธิ์ เสาว์คง มีความงดงามและเรื่งราวที่สำคัญเกี่ยวกับครูบาเจ้าศรีวิชัยออกมาไว้บนเหรียญรุ่นนี้ เป็นครั้งแรกของการออกแบบเหรียญอริยสงฆ์ของอาจารย์เฉลิมชัย จนทำให้การเปิดจองเพียงไม่กี่ชั่วโมง ได้การตอบรับเป็นอย่างมากสั่งจองไปแล้วกว่าครึ่งคาดเพียง 2-3 วันจะหมดลงจากแรงศรัทธาต่อองค์พระครูบาเจ้าศรีวิชัยและการออกแบบพุทธศิลป์ที่งดงาม ตามที่กำหนดไว้ประมาณ 2 เดือน ปิดการจองวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 นี้ เพราะได้เปิด 10 คู่สายในการโทรศัพท์จองไว้ด้วยทางหมายเลข 061-2737007 และ 061 – 273 7117

Comments

comments