37 ข้าราชการตำรวจใหม่รายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

Share This:

37 ข้าราชการตำรวจใหม่รายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ โดยเฉพาะ การรักษาความสงบเรียบร้อย , การป้องกัน อาชญากรรม ยาเสพติด ตลอดจน การปฏิบัติตนตามหลักธรรมภิบาล เพื่อ ให้การทำงานของ เจ้าหน้าที่ เกิดประโยชน์ ต่อ ประชาชน อย่างสูงสุด
เช้าวันนี้ ( 10 มิถุนายน 2559 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน พลตำรวจตรี สมสง่า ชรินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน นำ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จำนวน 37 ราย มารายตัว ต่อ นาย ณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อ ทราบแนวทาง การปฏิบัติงาน สร้างความมั่นใจให้แก่ ประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการดำรงตำแหน่งใหม่ตามยุทธศาสตร์ ความมั่นคง โดยมุ่งเน้น การป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด และ มาตรการการดูแลให้ความปลอดภัยให้แก่ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตลอดจนให้ความสำคัญในการดูแลเด็ก และเยาวชนไม่ให้ไปมั่วสุ่ม ก่อเหตุทะเลาะวิวาท และ การก่อเหตุร้ายแรง ตามสถานที่ ต่าง ๆ ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน มีข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 331 – 351 / 2559 ลง 15 พฤษภาคม 2559 ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จำนวน 37 ราย แบ่งเป็นระดับ รองผู้บังคับการ จำนวน 2 นาย , ผู้กำกับการ 8 นาย , รองผู้กำกับการ 9 นาย และสารวัตร 17 นาย

Comments

comments