ได้เวลาทวงคืนพวกทำลายป่า สมญา “หุบเขาไฮโซ” หางดง-สะเมิง

Share This:

อธิบดีป่าไม้ขึ้นเหนือตรวจพื้นที่รุกป่าสงวน พบหุบเขาไฮโซ สายสะเมิงเชียงใหม่นายทุน ผู้มีอิทธิพลมีสี รุกป่าทำรีสอร์ทบ้านพัก ไม้น้อยกว่า 30 แห่ง ส่วนทั้งเชียงใหม่กว่า 80 แห่ง ทั่วภาคเหนือกว่า 150 แห่ง ใช้ทุกร่วมกันถวงคืนพื้นป่าไม้หวั่นอิทธิพล ดำเนินคดีทั่วประเทศแล้วกว่า 200 ราย พบรุกป่าชัดเจนกว่า 900 ราย

ที่ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา ผอ.สำนักป้องกันและรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. นายกมลไชย คชชา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) นายสุพจน์ ทัศนานนท์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายสักรินทร์ ปัญญาใจ ผอ.ส่วนป้องกันและปราบปรามภาคเหนือ นายอัมพร ปานมงคล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ได้ร่วมกันประชุม เพื่อวางแผนในการตรวจสอบพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หลังจากพบภาพถ่ายทางอากาศในบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 4 และบ้านแม่ฮะ หมู่ที่ 10 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ในการเดินทางมาตรวจสอบครั้งนี้ก็ได้ทำตามนโยบายของรัฐบาล และคำสั่งของ คสช. ที่ต้องการพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลังจากพบว่าประเทศไทยนั้นมีพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกจำนวนมาก จึงต้องการยึดคืนให้ได้จำนวน 2 แสนไร่ทั่วประเทศ และการเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ ก็ได้ข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายทางอากาศว่าในเขตบ้านโป่งทุ่ง หมู่ที่ 4 และบ้านแม่ฮะ หมู่ที่ 10 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มีการสร้างบ้านพักตากอากาศ และรีสอร์ท อยู่กลางป่า โดยดูจากภาพแล้วเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่เสียหายจำนวนมาก เพื่อความถูกต้อง จึงได้เดินทางมาตรวจสอบ โดยบูรณาการร่วมกันทั้งในส่วนของกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ฝ่ายปกครอง กอ.รมน.จังหวัด เข้าตรวจสอบพื้นที่ตามภาพถ่ายที่ปรากฏ ทั้งตรวจสอบด้วยการบินสำรวจ และการเดินเท้าตรวจ จำนวน 6 จุดที่อยู่ในเขตของสองหมู่บ้านที่ตรวจพบ

จากการตรวจสอบในเบื้องต้นนั้นก็พบว่าบางพื้นที่มีโฉนดออกมาแล้ว ส่วนพื้นที่อื่นๆ ก็ต้องตรวจให้หมดเช่นกันว่ามีหรือไม่ เพราะยังตรวจสอบไม่เสร็จ ซึ่งโฉนดที่ออกมานั้น ก็ต้องไปตรวจย้อนหลังอีกครั้งว่ามีการออกมาอย่างถูกต้องหรือไม่ สำหรับเรื่องความกังวลเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ หรือจะเป็นกลุ่มคนมีสีก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เกรงกลัวอะไร เพราะทาง คสช. ได้ให้อำนาจมาอย่างเต็มที่ในการดำเนินการยึดผืนป่าคืน หากพบว่าในพื้นที่ตรวจพบ
นั้นผิดกฎหมาย โดยการตรวจสอบก็จะให้ความเป็นธรรมอยู่แล้ว ซึ่งจะให้นำหลักฐานที่มีอยู่มาแสดงก่อนว่ามีการครอบครองและออกโฉนดมาถูกต้องหรือไม่ จากนั้นก็จะสำรวจในพื้นที่ว่ามีการบุกรุกเกินกว่าที่ครอบครองไหม หากออกโฉนดอย่างถูกต้องไม่มีการบุกรุกเกินกว่าที่ครอบครองก็ไม่เป็นไร หากจุดไหนที่พบว่าผิดกฎหมายไม่มีเอกสาร หรือจุดไหนครอบครองเกินกว่าโฉนดก็ต้องว่าไปตามแต่ละกรณีสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจสอบมีพื้นที่ถูกบุกรุกในเบื้องต้นประมาณ 80 แห่ง ซึ่งพื้นที่บ้านปง อ.หางดง หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า “หุบเขาไฮโซ” นี้ เมื่อดูจากพื้นที่ยาวไปจนถึง อ.สะเมิง ที่อยู่ติดกัน ก็น่าจะมีไม่ต่ำกว่า 30 แห่งแล้ว ซึ่งก็คงต้องมีการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมมากขึ้น และในพื้นที่ภาคเหนือมีพื้นที่ถูกบุกรุกรวมกัน 150 แห่ง หากนับทั่วประเทศจะมี 900 แห่ง โดยดำเนินคดีด้านบุกรุก ยึดครองพื้นที่ป่าไปแล้ว 200 ราย อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ 300 ราย และอีก 400 ราย ได้ข้อมูลแผนที่ทางอากาศมาแล้ว ซึ่งเตรียมเข้าตรวจสอบต่อในอนาคต ด้านมูลค่าความเสียหายของพื้นที่ป่านั้นประเมินค่าไม่ได้ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำจำนวนมากที่ถูกบุกรุกไป จึงถือว่าเสียหายอย่างมหาศาลจึงต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในด้านการยึดคืนผืนป่าทั่วประเทศ ภายในกำหนด 90 วัน

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร กล่าวว่า การตรวจสอบในแต่ละพื้นที่ต้องใช้เวลา เพราะเรื่องเอกสารเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่หากพื้นที่ไหนไม่มีเอกสารและเข้าบุกรุกอย่างชัดเจนก็จับกุมดำเนินคดีทันที อย่างกรณีที่เข้าตรวจในวันนี้ก็เช่นกัน ก็ต้องตรวจสอบเอกสารครอบครองก่อน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ครอบครองด้วย และหากพื้นที่ไหนที่ออกใบอนุญาตให้แบบผิดกฎหมาย ก็ต้องโยงไปหาขบวนการที่อยู่เบื้องหลังด้วยเช่นกัน โดยจะเน้นว่าพื้นที่ครอบครองดังกล่าว หากเป็นของเกษตรกรแล้ว ต้องดูว่ามีความสามารถขนาดที่จะทำเองได้หรือไม่ในจำนวนพื้นที่ที่ตรวจพบ หากประเมินแล้วว่าไม่ได้ ก็คงต้องสืบสวนหาว่านายทุนที่อยู่เบื้องหลังเป็นใคร และหากมีการเปลี่ยนมือ ซื้อขายกัน ก็ต้องตรวจสอบสิทธิการซื้อขายด้วยว่าทำได้หรือไม่ ซึ่งตามนโยบายที่ได้รับมาก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

Comments

comments