พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี

Share This:

นายมนัส ขันใส นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานจุดเทียนมงคลพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี โดยคณะสงฆ์สามเณรทั้งอำเภอฝาง ร่วม500 รูปได้จัดทำพิธีศักดิสิทธินี้ขึ้นเพราะเป็นพิธีทางศาสนาที่ชาวล้านนาได้ถือปฏิบัตกันมายาวนานหลายร้อยปี เป็นพิธีทางศาสนาที่สำคัญที่ชาวล้านนาถือว่าเป็นยอดแห่งงานมงคลที่ทำเพื่อเป็นการเสริมสร้างบารมีและเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปแล้วรับแต่สิ่งที่ดีดีเข้ามาโดยทางคณะสงฆ์ได้สวดมนต์พระพุทธมนต์ทั้งยังได้ร่วมทำการนั่งสมาธิบริกรรมพระคาถาเสริมพระบารมีให้แด่พระเจ้าอยู่หัว ที่พระวิหารอวโลกิเตศวรโพธิสัตย์ วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ บ้านเวียงหวาย ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้นทางนายมนัส ขันใส นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ถวายพานพุ่มเงินทอง และเปิดกรวยถวายพระพรชัยแด่พระเจ้าอยู่หัวและกล่าวถวายพระพรชัย คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงครองราชย์สมบัติ 70 ปี ประชาชนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชามหาราชินี คณะสงฆ์สวดชะยันโตเจริญพระพุทธคุณ ร่วมถวายแด่ในหลวง จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล ไม้พยุง 900 ต้น ต้นกฤษณา 900 ต้น ในพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ บ้านเวียงหวาย ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่<a href="http://presspeoplethailand.com/wp-DSC05990

DSC05992

DSC05993

Comments

comments