ขนส่งเชียงใหม่เดินหน้า คุมเข้มผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน เพื่อความปลอดภัย

Share This:

ขนส่งเชียงใหม่เดินหน้า คุมเข้มผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน เพื่อความปลอดภัย พร้อมเตรียมตั้งกลุ่มไลน์ “รถโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่” มาดูแลความปลอดภัยด้วย

หลังจากเกิดเหตุเด็กนักเรียนตกรถในเขตภาคเหนือ 2 ครั้ง และการเกิดอุบัติเหตุรถนักเรียนถูกชน ขนส่งเชียใหม่เป็นหน่วยงานดูแลกำกับ จัดวางมาตรการป้องกันควบคุมรถรับส่งนักเรียน ให้เกิดความปลอดภัย นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันมีพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมากติดภารกิจจนไม่สามารถเดินทางไปรับส่งบุตรหลานของตนยังโรงเรียนได้ การเลือกใช้บริการรถรับส่งนักเรียนจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ขณะเดียวกันก็มีเจ้าของรถไม่ว่าจะเป็นรถนั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (รถตู้นั่ง,รถนั่งสองแถว) หรือลักษณะอื่นได้นำรถมาใช้ทำการรับส่งนักเรียนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีในช่วงเปิดเทอม ปีการศึกษานี้ จะพบว่ามีข่าวการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียนหลายครั้ง เช่น การหลงลืมเด็กไว้ในรถจนเสียชีวิตที่จังหวัดสมุทรปราการ เด็กนักเรียนพลัดตกจากรถตู้ที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดตาก หรือแม้กระทั้งรถรับส่งนักเรียนถูกรถบรรทุก 10 ล้อ ชนท้ายขณะแวะรับเด็กนักเรียนเป็นเหตุให้มีผู้โดยสารบาดเจ็บกว่า 10 คน ที่อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น อุบัติเหตุหลายครั้งพบว่าเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของคนขับรถ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย หรือการดัดแปลงตัวรถให้ผิดแผกแตกต่างไปจากที่จดทะเบียนไว้ส่งผลถึงสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถด้วย ดังนั้น ทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกมาตรการคุมเข้ม และออกตรวจในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง รวมถึงอำเภอรอบนอกด้วย เพื่อให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยมากที่สุด

นายชาญชัย กล่าวต่อไปอีกว่า จากการส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจก็พบว่า รถรับ – ส่งนักเรียน ทั้งรถตู้ รถกระบะที่ทำโครงหลังคาให้กลายเป็นเหมือนรถสี่ล้อรับจ้าง โดยเน้นการตรวจในเรื่องของสภาพรถ ตรวจสอบใบอนุญาติขับขี่ ตรวจสอบสภาพของคนขับ และการขออนุญาตจดทะเบียนให้เป็นรถรับ – ส่ง นักเรียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผลการตรวจสอบ บางรายก็มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง แต่โดยส่วนใหญ่ก็มักจะขอใบอนุญาตแล้วเมื่อหมดอายุก็ไม่ได้ไปทำการต่อใบอนุญาต ซึ่งหลักเกณฑ์การต่อใบอนุญาตสำหรับรถรับ – ส่ง นักเรียนนั้น จะเข้มงวดกว่าระบบขนส่งอื่นๆ เพราะต้องต่อใบอนุญาตทุกๆ 6 เดือน หลายรายใบอนุญาตหมดอายุแล้ว บางรายก็ยังไม่เคยทำ ซึ่งทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ก็ถือว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ จึงไม่ได้ไปดำเนินการ ดังนั้น ในช่วงนี้จึงเป็นการออกตรวจพร้อมกับการประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อน ว่าควรไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับรถรับ – ส่ง นักเรียน ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2559 นี้ ซึ่งหลังจากนั้นหากพบว่ายังมีผู้ฝ่าฝืนไม่ตามข้อระเบียบที่กฎหมายกำหนด ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัย และจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียนภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ห่วงใยสวัสดิภาพในการเดินทางของนักเรียน และเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ปกครอง จึงได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียน ดังนี้ 1. ดำเนินจัดทำโครงการ “ร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้รถโรงเรียน” ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการจัดการประชุม อบรมความรู้แก่พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ซึ่งหัวข้อในการอบรมประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบของรถโรงเรียน การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการและดูแลนักเรียน เทคนิคการขับรถและการบำรุงรักษารถเบื้องต้น กฎหมายจราจรที่ผู้ขับรถมักฝ่าฝืน เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมนอกจากจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับแจก (1) หนังสือคู่มือการใช้รถโรงเรียนอย่างปลอดภัย (2) แผ่นป้ายสติ๊กเกอร์ “รถโรงเรียน” ใช้สำหรับติดรถโรงเรียน ที่มีขนาดและแบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 แผ่น ต่อรถ 1 คัน (3) หนังสือรับรองการผ่านการอบรม

2.ประกาศนายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เจ้าของรถรับส่งนักเรียนทุกคันนำรถเข้ารับการตรวจสภาพพร้อมขอรับหนังสืออนุญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียน ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอฝาง อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แตง 3.จัดชุดตรวจการ ออกตรวจสอบและเข้มงวดกวดขันกับรถรับส่งนักเรียน โดยจะบังคับใช้กฎหมายในรายที่ฝ่าฝืน เช่น ไม่มีหนังสืออนุญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียน ต่อเติมดัดแปลงตัวรถ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย หรือขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียว เป็นต้น ซึ่งผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และ 4.จัดตั้งกลุ่ม LINE “รถโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่” โดยเชิญชวนให้ผู้ประกอบการและพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนเข้าเป็นสมาชิก เพื่อเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กฎ ระเบียบ แลกเปลี่ยนความรู้ แจ้งข่าวอุบัติเหตุ ในอันจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการและสมาชิกในกลุ่ม

นอกจากนี้หากพบรถรับส่งนักเรียนมีพฤติกรรมขับขี่รถไม่ปลอดภัย ดัดแปลงสภาพตัวรถหรือสภาพรถไม่ปลอดภัย บรรทุกผู้โดยสารเกิน หรือห้อยโหน สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามเพิ่มเติมกลุ่มวิชาการขนส่ง โทรศัพท์ 053 – 270411 ต่อ 112 และ 081 – 72179999

Comments

comments