ปธ.สภาท่องเที่ยวเชียงใหม่สนับสนุนมาตรการทวงคืนผืนป่าของรัฐ

Share This:

ปธ.สภาท่องเที่ยวเชียงใหม่สนับสนุนมาตรการทวงคืนผืนป่าของรัฐ พร้อมตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบด้านการท่องเที่ยวที่กระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะหุบเขาไฮโซ เพราะเป็นพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งจุดขายด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ ส่วนหนึ่งก็มาจากธรรมชาติสภาพอากาศ หากถูกทำลายมนต์เสน่ห์เหล่านั้นก็หายไป

หลังจากกรมป่าไม้ ได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ บ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนิน ซึ่งได้ตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุกและก่อสร้างเกินจากพื้นที่ครอบครองเข้าไปทำบ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โรงแรม อยู่หลายแห่ง ซึ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะเป็นจุดป่าถาวร ซึ่งพื้นที่จุดนี้ยังคาบเกี่ยวกับเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย แต่ไม่มาก
นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสนับสนุนมาตรการดังกล่าว ในการทวงคืนผืนป่ากลับมาเพราะจังหวัดเชียงใหม่มีจุดขายเศรษฐกิจมาจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของจุดแข็งที่สำคัญช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาสัมผัสบรรยากาศ สภาพอากาศ ตลอดจนชมความสวยงามของผืนป่าจากความหลากหลาย ที่สำคัญเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยง หากถูกทำลายถูกบุกรุกเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวแบบนี้ก็ไม่เห็นด้วย พร้อมตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการในส่วนของการเป็นสมาชิกของสมาคมและ ชมรมต่างๆ ที่อยู่รร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ เพื่อใช้มาตรการร่วมกับภาครัฐไม่ยอมรับผู้บุกรุกทำลายป่า เพราะถือเป็นหนึ่งในนโยบายของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ต้องร่วมอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมผืนป่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งของการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงหใม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ว่าเป็นคนไทยและต่างชาติให้เดินทางเข้ามา

Comments

comments