ปภ.เชียงใหม่รับรายงานความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากสะพานไม้ชั่วคราวพัก 3 จุดในเขตอบต.สบโขง อ.อมก๋อย

Share This:

นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการรายงานจากกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้สำรวจพบความเสียหายจากน้ำป่าพัดสร้างเสียหายจำนวน 3 จุด คืด จุดแรก สะพานไม้ชั่วคราวบริเวณโรงเรียนตชด.บ้านแม่หลองได้ มีความยาว 35 เมตร ถูกน้ำป่าไหลหลากหลากพัดโครงสร้างเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ในฤดูฝนเพราะปริมาณน้ำยังไม่ลดระดับและไหลแรงความลึก 1.20 -1.50 เมตรในขณะนี้ ส่วน จุดสอง สะพานไม้ชั่วคราวจุดบริเวณ บ้านหลองใต้เชื่อมหย่อมบ้านคอทะมีความยาว 32 เมตรเบื้องต้นยังสามารถใช้งานได้แต่พื้นไม้เดิมมีการผุเนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน จะสามารถซ่อมแซมได้อีกครั้งเมื่อผ่านฤดูฝนไปแล้ว และจุดที่สาม สะพานไม้ชั่วคราวจุดบริเวณหย่อมบ้านคอทะเชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านโอโลคี มีความกวาง 3.5 เมตร ยาว 20 เมตร โครงสร้างเสียหายเช่นกัน ไม่สามารถซ่อมแซมไดต้องรอผ่านฤดูฝนไปแล้วเช่นกัน
อย่างไรก็ตามทำให้ขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ที่ต้องใช้เวลาการเดินทางอ้อมไปใช้เส้นทางอื่นเพื่อเดินทางต่อ เบื้องต้นทางอำเภออมก๋อยและอบต.สบโขง สามารถดำเนินการได้ ซึ่งทางปภ.เชียงใหม่จัดเตรียมรถและอุปกรณ์พร้อมสนับสนุนการทำงานหากมีการร้องขอเข้ามา พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม แต่ปริมาณน้ำฝนที่ตกยังช่วยแก้ไขปัญหาภัย

11668

11669

11670

11673

Comments

comments