จัดระเบียบรถนักเรียนใช้แอพพลิเคชั่น CMTRANSIT ติดตาม

Share This:

จังหวัดเชียงใหม่จัดระเบียบผู้ประกอบการขับรถนักเรียน วันแรกผู้ลงทะเบียนเกือบ 500 ราย พบส่วนใหญ่รถผิดระเบียบมาให้บริการรับ-ส่ง ขนส่งเผย ยังเหลืออีกนับพันคัน เปิดโอกาศให้แก้ไขถึงสิ้นกรกฎาคม ขณะที่ทหาร มฑบ. 33 จัดทำแอพพลิเคชั่น CMTRANSIT และติดตั้งระบบ GPS กำหนดลงทะเบียนใช้ตรวจสอบ ให้ผู้ปกครองตรวจสอบเส้นทางการวิ่งได้

-นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้รถโรงเรียน ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ห้องประชุมโรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.33 กลุ่มผู้ประกอบการรับจ้าง รถรับ – ส่งนักเรียน และรถของสถาบันการศึกษาที่มีบริการรับ – ส่งนักเรียน ได้ลงทะเบียนเบื้องต้นเกือบ 500 คัน เพื่อจัดระเบียบและวางแนวทางการให้บริการรับ-ส่งนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

-นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบัน มีผู้นำรถยนต์ตู้ส่วนบุคคลและรถนั่งสองแถวส่วนบุคคล ซึ่งเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน มาใช้ทำการรับ – ส่งนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับรถรับ – ส่งนักเรียนหลายครั้งในห้วงที่ผ่านมา แม้ไม่ได้เกิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ตาม เช่น เด็กนักเรียนพลัดตกจากรถตู้รับ – ส่งนักเรียน อันเนื่องมาจากการดัดแปลงสภาพตัวรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ หรือสภาพรถไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ดังนั้น ทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เปิดการอบรมขึ้นในวันนี้ โดยได้เรียกกลุ่มผู้ประกอบการรับจ้าง รถรับ – ส่งนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดมาร่วมเข้ารับการอบรมในวันนี้ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีรถรับ – ส่ง นักเรียน ทั้งหวัดเชียงใหม่ มีไม่น้อยกว่า 1 พันคัน ซึ่งมาลงทะเบียนวันนี้ได้รับความสนใจของผู้ประกอบการเกือบ 500 ราย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ารถส่วนใหญ่จะผิดระเบียบ ใช้ป้ายทะเบียนผิดเป็นส่วนใหญ่ ทางขนส่งเชียงใหม่เปิดโอากาศให้ไปขอแจ้งการใช้ทะเบียนให้ถูกต้อง และขึ้นทะเบียนภายในกำหนดวันที่ 30 ก.ค.นี้ หากพ้นกำหนดมีการตรวจจับจะมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 2,000 บาท หากพบมีการกระทำความผิดซ้ำ หรือการเกิดอุบัติเหตุจะมีโทษจากเบาไปหาหนัก ถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาติขับรถ

-ด้าน เจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ.ที่ 33 ได้จัดทำร่วมจัดทำแอพพิเคชั่น CMTRANSIT ขึ้นมาร่วมกับหลายหน่วยงานของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้ประกอบการรถสี่ล้อแดง รถบัส และรถรับ-ส่งนักเรียน เข้ามาร่วมเพิ่มเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรถของลูกหลาน ว่าอยู่บริเวณไหนเส้นทางใดไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือเย็น ซึ่งผู้ประกอบการจะลงทะเบียนของชื่อผู้ขับ และทะเบียนรถ เมื่อเปิดใช้งานก็จะปรากฎในระบบทันที ส่วนนี้เจ้าหน้าที่จะเป็นลงทะเบียนให้กับผู้ประกอบการ ส่วนคนทั่วไปสามารถดาวโหลด แอพพิเคชั่น CMTRANSIT ได้ทาง IOS และ android ทำให้การใช้งานสะดวกรวดเร็วติดของเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง ว่ารถดังกล่าวอยู่จุดไหนอย่างไร

-สำหรับในวันนี้รถที่ผ่านการตรวจสภาพไปแล้วจะได้รับแผ่นป้าย “รถโรงเรียน” และขึ้นทะเบียนก่อจะไปตรวจสภาพยังสำนักงานขนส่งอีกครั้ง ฝากประชาชนพบรถรับส่งนักเรียนมีพฤติกรรมขับขี่รถไม่ปลอดภัยดัดแปลงสภาพตัวรถหรือสภาพรถไม่ปลอดภัย บรรทุกผู้โดยสารเกิน หรือห้อยโหนสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 1584ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามเพิ่มเติมกลุ่มวิชาการขนส่ง โทรศัพท์ 053 – 270411ต่อ 112 และ 081 – 72179999

Comments

comments