เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เร่งให้เกษตรตำบลและอำเภอสำรวจพื้นที่ปลูกนาข้าวนาปี

Share This:

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เร่งให้เกษตรตำบลและอำเภอสำรวจพื้นที่ปลูกนาข้าวนาปี เพื่อตรวจสอบพื้นที่และปริมาณนาข้าวปี 2559 หลังจากเชียงใหม่ยังไม่พ้นวิกฤตภัยแล้งถึงฝนจะตกลงมาก็ตาม เพื่อเตรียมพร้อมการช่วยเหลือตามระเบียบ ป้องกันการหลอกของชาวนา ขณะเดียวกันนาข้าวปีนี้ลดลงกว่าร้อยละ 10 โดยเฉพาะชาวนายกเลิกตามอำเภอรอบเมือง

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้ได้สั่งให้เกษตรตำบลและอำเภอ ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจพื้นที่เตรียมและเริ่มปลูกข้าวนาปีในปีนี้ พร้อมให้ชาวนาทั้งเจ้าของเองและเช่าพื้นที่ทำนาได้มาขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นการตรวจสอบปริมาณพื้นที่และปริมาณข้าวที่จะปลูกของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ถือว่าผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งเพราะปริมาณฝนที่ตกลงมายังไม่มากหนัก ที่สำคัญจะมีช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นมาจะมีผลกระทบยังมีต่อชาวนาและเกษตร สำหรับชาวนาที่เตรียมพื้นที่ดำนาปักต้นกล้าข้าว หรือเตรียมต้นกล้า อาจจะได้รับผลกระทบทำให้การช่วยเหลือต่างๆ ได้ตามปริมาณจริงตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อป้องกันการหลอกลวงขอชาวนา หากไม่มีการขึ้นทะเบียนไว้จะไม่มีการช่วยเหลือใดจากภาครัฐหากมีความเสียหายเกิดขึ้น แต่ก็ขอความร่วมมือให้ชาวนาได้ยืดการทำนาออกไปอีกสักระยะราวปลายเดือนกรกฎาคม ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขต

-อย่างไรก็ตามพื้นที่การทำนาขณะนี้ในเขตตัวเมืองและอำเภอรอบเมืองเชียงใหม่ ชาวนาเริ่มมาทะยอยยกการเป็นชาวนาอยางต่อเนื่อง จากการสอบถามเพราะว่าพื้นที่ทำนาส่วนใหญ่จะถูกขายไปเพราะการขยายตัวของเมืองเป็นโครงการบ้านจัดสรรไปเกือบ 100 % ทำให้ปีนี้พื้นที่ทำนาและปริมาณข้าวนาปีจะลดลงกว่าร้อยละ 10

Comments

comments