เตรียมเสนอกรมการขนส่งทางบกแก้ไขกฎกระทรวงข้อห้ามการนำรถข้ามพรมแดนของนักท่องเที่ยว

Share This:

สภาอุตสาหกรรท่องเที่ยวเชียงใหม่ บางข้อหลังเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะกลุ่มบิ๊กไบท์ก็กระทบขับท่องเที่ยวภาคเหนือไม่ได้จากข้อห้ามนำรถวิ่งข้ามจังหวัดอื่น ซึ่งขณะนี้เริ่มเปลี่ยนเส้นทางการท่องเที่ยวไปเมียร์มาร์ ลาวและเวียดนาม

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากเกิดผลกระทบเกิดขึ้นจากรถนักท่องเที่ยวจีน ไม่สามารถวิ่งข้ามจังหวัด ตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบกที่ได้ออกมาใช้ไปแล้วนั้น จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่น นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวภายหลังการประชุมมีข้อสรุปที่ยังเห็นด้วยต่อข้อระเบียบต่างๆ เพื่อความเป็รระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย แต่ข้อห้ามเพียงบางข้อที่จะให้มีการแก้ไขยกเลิกห้ามขับรถได้เฉพาะจังหวัดที่ผ่านด่านเข้ามา ให้มีการอำนวยความสะดวกการอบรมออกใบอนุญาตขับรถเพราะรถที่มาเร็วขึ้น และรถทุกคันต้องผ่านบริษัททัวร์ทั้งหมด
ทั้งนี้ไม่เฉพาะรถนักท่องเที่ยวจีนเท่านั้น นักท่องเที่ยวางมาเลเซีย สิงคโปร ลาว และเมียร์มาร์ ก็ไม่สามารถเดินทางมายังจังหวัดท่องเที่ยวอื่นได้ เพราะเป้าหมายส่วนใหญ่ที่มาก็จะเชียงใหม่ เพราะที่ผ่านจังหวัดเชียงใหม่จะเห็นรถเพื่อนบ้านเข้ามาให้เห็นมากขึ้น เมื่อเดินทางมาไม่ได้ทำให้ต้องยกเลิกการเดินทางเปลี่ยนเส้นทางทันที ผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ซึ่งเป็นต้นทางของรถนักท่องเที่ยวจีนที่เริ่มหายลงไป ทำให้ช่วงกรีนซีซั่นปีนี้ซบเซา

ด้านนายสันติ ปิติคาม กลุ่มขับรถบิ๊กไบท์ และช๊อปเปอร์เชียงใหม่ ที่แต่ละปีจะมีเพื่อนจากมาเลเซีย และการจัดกิจกรรมการขับขี่รถนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น หรือช่วงหน้าหนาว ภาคเหนือได้รับความสนใจมากที่จะขับขี่รถมอเตอร์ไซด์เข้ามาท่องเที่ยว ก็ได้รับผลกระทบทันทีปีนี้ทริปกิจกรรมต่างๆ ต้องยกเลิกเพราะข้อห้ามดังกล่าว เพราะกลุ่มผู้ขับรถบิ๊กไบท์และช๊อปเปอร์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมีกำลังซื้อกำลังจ่ายที่สูง ก็วอนให้ทางภาครัฐได้พิจารณาแก้ไข เพราะผลกระทบกำลังเกิดขึ้นต่อด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป้าหมายสำคัญจะเดินทางมาท่องเที่ยว

Comments

comments