ชาวบ้านหนองหอย ต.อินทขิล แม่แตงเรียกร้องให้ช่วยเหลือน้ำแล้งประสบปัญหาภัยแล้วตั้งแต่ต้นเดือเมษายน

Share This:

ชาวบ้านหนองหอย หมู่18 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตงเกือบ 100 คน เดินทางมายังที่ทำการเทศบาลตำบลอินทขิล เรียกร้องให้ช่วยเหลือน้ำแล้ง หลังจากชาวบ้านประสบปัญหาภัยแล้วตั้งแต่ต้นเดือเมษายนที่ผ่านมา อ่างน้ำในหมู่บ้านไม่มีน้ำที่จะใช้อุปโภค บริโภค

-ชาวบ้านหนองหอย หมู่ 18 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เกือบ 100 คน ซึ่งคนเมืองและชาวเขาเผ่าลีซอบางส่วนเดินทางมายังที่ทำการเทศบาลตำบลอินทขิล เพื่อเรียกร้องให้นายสุวรรณ์ ยานะตื้อ นายกเทศมนตรีเทศบาลอินทขิลช่วยเหลือน้ำแล้ง หลังจากชาวบ้านประสบปัญหาภัยแล้วตั้งแต่ต้นเดือเมษายนที่ผ่านมา อ่างน้ำในหมู่บ้านไม่มีน้ำที่จะใช้อุปโภค บริโภค ต้องน้ำภาชนะมารับน้ำที่เทศบาลอินทขิล แต่ล่าสุดทางเทศบาลงดการให้บริการน้ำทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
-นางณัฐชา ไชยสุวรรณ์ แกนนำชาวบ้านบอกว่า ที่ตั้งหมู่บ้านหนอยหอยหมู่ 18 อยู่บนพื้นที่ราบสูง ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ตั้งแต่เข้าสู่ฤดูแล้ง ชาวบ้านกว่า 200 หลังคาเรือนต้องได้รับความเดือดร้อน แต่ก่อนได้ประสานมายังเทศบาลตำบลอินทขิลเพื่อขอจัดรถน้ำนำน้ำไปส่งให้กับชาวบ้าน ระยะแรกก็นำน้ำไปส่งให้ แต่มาในช่วงหลังเทศบาลอ้างว่า พนักงานขับรถบรรทุกน้ำไม่ว่า จึงไม่ได้นำน้ำส่งให้ชาวบ้าน ให้ชาวบ้านมารับน้ำเองบริเวณแท้งน้ำข้างเทศบาล ซึ่งจะมีเครื่องปั้มน้ำไว้ให้ แต่ล่าสุดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอินทขิลก็ให้เจ้าหน้าที่มาติดประกาศห้ามใช้น้ำ ทั้งที่ด้านหลังเทศบาลมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ตอลด ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจึงได้รวมตัวเพื่อขอให้นายกเทศมนตรีเทศบาลอินทขิลชี้แจงข้อเท็จจริง
-ด้านนายสุวรรณ์ ยานะตื้อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอินทขิล ได้เชิญตัวแทนชาวบ้านผู้ที่เกี่ยวข้อง ตำรวจและทหาร ขึ้นไปหารือร่วมกันที่ห้องประชุมชั้น 2 พร้อมยอมรับว่า ได้สั่งการให้ปิดการให้น้ำบริเวณด้านหลังเทศบาทจริง เพราะพบว่าผู้ที่นำรถมารับน้ำ เป็นคนนอกพื้นที่บ้านหนองหอง แต่เมื่อได้พูดคุยหารือเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้ว และที่ประชุมได้ทำข้อตกลงขอให้เทศบาลน้ำรถบรรทุกน้ำไปส่งให้กับชาวบ้านเหมือนเดิมในระหว่างวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เพื่อป้องกันบุคคลนอกพื้นที่มาสวมรอยเอาน้ำ
-สำหรับพื้นที่ตั้งของบ้านหนองหอย หมู่ 18 ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง แต่ละปีจะประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยเป้นหมู่บ้านที่ไม่มีลำห้วยหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติไหลผ่าน มีเพียงอ่างเก็บน้ำขาดเล็กในหมู่บ้าน แต่เกิดปัญหาน้ำแล้งตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนแล้ว คนในหมู่บ้านไม่มีน้ำสำหรับเล่นสงกรานต์ แล้ต้องมารับน้ำจากเทศบาล แต่เทศบาลก็มาติดป้ายงดใช้น้ำทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว อย่างไรก็ดีทางเทศบาลก็กำลังจัดหางบประมาณเข้ามาช่วยเหลือเจาะน้ำบาดาลภายในหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภันแล้งในอนาคตกันต่อไป

Comments

comments