เชียงใหม่ คืนผืนป่าให้กับเขาหัวโล้น และป่าต้นน้ำ อ.แม่แจ่ม

Share This:

เชียงใหม่ คืนผืนป่าให้กับเขาหัวโล้น และป่าต้นน้ำ อ.แม่แจ่ม ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำถิ่นและกล้วยไม้ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนะเวศชุมชนกลับคืน และป้องกันการพังทะลายหน้าดินจากน้ำป่าไหลหลาก

ที่บริเวณเชิงดอย บ้านแม่ปาน และบ้านสันเกี๋ยง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จัดโคครงการปลูกต้นไม้และคืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องโอกาสมหามงคลเสด็จถวัยราชสมบัติครบ 70 ปี น้ำพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและกล้วยไม้ร่วมกับปลูก โดยมีผศ.ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายตต่างประเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานพร้อม นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม พระสงฆ์ ตัวแทนจากกลุ่ม CP ชาวบ้าน นักเรียน และนักศึกษา ม.แม่โจ้ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่รวม 1,500 ต้น อย่างไรก็ตามจากปัญหาพื้นที่เขาหัวโล้นและป่าต้นน้ำของอำเภอแม่แจ่มถูกทำลายลงไป ปัญหาที่สำคัญน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงหน้าฝนที่ขาดพืชและต้นไม้คลุมดินช่วยชะลอน้ำ เพราะการแผ้วถางทำการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ และคืนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนที่ได้หายไปกลับคืนมา ต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้เป้นไม่มีค่า ไม้หายาก ไม่ซับน้ำ ไม้ผลสำหรับสัตว์ป่า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่ใช้พื่่นป่าเป้นพื้นที่ทำกินได้มีแนวทางในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตได้ตระหนักถึงผลกระทบจากผืนป่าที่หายไปจากภัยแล้งที่เกิดขึ้น

Comments

comments