ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

Share This:

นายวิชัย ไชยมงคล ผอ.ปปส.ภ.๕ ได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติและทำข่าวการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโครงการจัดระเบียบรอบสถาบันการศึกษา ( Campus Safety Zone) ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลายหน่วยงานจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๖ คน โครงการ Campus Safety Zone เน้นการจัดการในรัศมีรอบสถานศึกษา ให้เป็นพื้นที่ควบคุมเรื่องยาเสพติด มีการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด การจัดการขึ้นทะเบียนหอพัก จัดระเบียบบ้านเช่าและหอพักนักศึกษาไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมอบายมุข ตลอดจนสถานบริการ ร้านเกมและร้านจำหน่ายสุรา โดยมีการประสานงานหน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาลนครเชียงใหม่ การบุรณาการร่วมกันกับฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง สรรพสามิต ปปส. ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ

Comments

comments