นายอำเภอแม่แจ่มยอมรับ พื้นที่แผ้วทางทำการเกษตรเสี่ยงภัยน้ำป่าและดินโคลนถล่ม

Share This:

นายอำเภอแม่แจ่มยอมรับ พื้นที่แผ้วทางทำการเกษตรเสี่ยงภัยน้ำป่าและดินโคลนถล่มยังเป็นห่วงและกังวล เพราะขาดหญ้าและต้นไม้คลุมดินชะลอน้ำหลากและดิน แต่พื้นที่ทั้งหมดเป็นเขาและราบเชิงเขากว่าร้อยละ 90 คนแม่แจ่มอยู่มากว่า 100 ปีทราบและเข้าใจในพื้นที่ จุดเสี่ยงมากมีการจัดทำแผนรับมือ

ขณะนี้ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จะพบเห็นสภาพภูเขาและพื้นที่ราบเชิงเขา เกษตรกรเริ่ปรับพื้นที่เพื่อทำการเกษตรอีกครั้ง ซึ่งพื้นที่จะเป็นเขาหัวโล้นให้เห็นจากการแผ้วถางปลูกข้าวโพดเป็นส่วนใหญ่ เข้าสู่หน้าฝนเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากลงลำน้ำลำธารให้เห็นหลังจากฝนตกลงมามากๆ นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวยอมรับว่าน่าเป็นห่วงและกังวลกับพื้นที่ดังกล่าวเพราะอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้ทุกเวลาในช่วงที่ฝนตกลงมาหนักติดต่อกัน โดยเฉพาะเขาหัวโล้นที่ถูกแผ้วถางเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรก็ต้องขึ้นอยู่ว่าความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อย ซึ่งมีการแจ้งเตือนทำความเข้าในกับชาวบ้านในมีการเตรียมความพร้อมรับมือ จุดเสี่ยงมากก็มีการติดตามเฝ้าระวังของปริมาณน้ำฝนหากตกมากเกินกว่า 35
ลลิเมตรขึ้นไป พื้นที่เสี่ยงพร้อมอพยพไปนที่ปลอดภัย ติดตามปริมาณน้ำลำธาร ลำน้ำสาขา ลำเหมืองต่างๆ เน้นทางตอนเหนือของอำเภอ

-อย่างไรก็ตามต้องเข้าในบริบทของชาวอำเภอแม่แจ่ม เพราะอยู่กับเขาทำกินกับเขามานานกว่า 100 ปี เมื่อการขยายของชุมชนและเมือง การทำมาหากินยังอยู่บนภูเขาขยายออกไป ทำให้ความเสี่ยงของพื้นที่มีอยู่แล้วจะมากหรือน้อย แต่ก็ต้องทำความใจถึงผลกระทบที่จะตามโดยจะมีการจัดระเบียบพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงมากที่ราบเชิงเขาสูงชัน นอกจากนี้ได้ประสานให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบท. และมิสเตอร์เตือนภัย ตลอดจนชาวบ้านร่วมกันดูแลเฝ้าระวังแจ้งเตือนซึ่งกันและกันในพื้นที่เป็นการช่วยกันป้องกัน นอกจากรอทางภาครัฐเพราะจะเข้าใจทราบในพื้นที่มากที่สุด

Comments

comments