เฉลย 800 กว่าข้อ สอบใบขับขี่รถใช้ดูเป็นแนวทางเพื่อใช้ในการทดสอบข้อเขียน E-EXAM 50 ข้อ

Share This:

นายชาญชัย กีใาแปง ขนส่งเชียงใหม่ ได้นำตัวอย่าง ข้อสอบสำหรับผู้สอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย 800 กว่าข้อใช้ดูเป็นแนวทางเพื่อใช้ในการทดสอบข้อเขียน E-EXAM 50 ข้อ ต้องได้ 45 ขึ้นไปถึงจะสอบผ่าน
http://www.thaitestonline.com/answer_on_33296.html ช่วยกันเผยแพร่ให้สังคมรู้และปฏิบัติตามกฎ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

Comments

comments