เชียงใหม่ แม่แจ่มโมเดลพลัส ขอเวลา 5 ปีฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้นกลับคืนป่าต้นน้ำ

Share This:

เชียงใหม่ ขอเวลา 5 ปีฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้น สู่แม่แจ่มโมเดลพลัส เร่งขับเคลื่อนเพื่อทวงคืนผืนป่า ได้ร่วมกันเป็นประชารัฐดำเนินการจัดระเบียบ สำรวจและนำฐานข้อมูลค่าพิกัดรายแปลงที่ดำเนินการจัดเก็บไว้ ทั้งก่อนประกาศและหลังประกาศพื้นที่ป่าแม่แจ่ม

นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวยอมรับว่า ปัญหาพื้นที่เขาหัวโล้นของอำเภอแม่แจ่ม เกิดจากการบุกรุกเขาแผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตรกว่า 4 แสนไร่ ทุกภาคส่วนเร่งขับเคลื่อนเพื่อทวงคืนผืนป่า ได้ร่วมกันเป็นประชารัฐดำเนินการจัดระเบียบ สำรวจและนำฐานข้อมูลค่าพิกัดรายแปลงที่ดำเนินการจัดเก็บไว้ ทั้งก่อนประกาศและหลังประกาศพื้นที่ป่าแม่แจ่ม จนนำไปสู่แม่แจ่มโมเดลพลัสเกิดขึ้น ซึ่งชาวบ้านจะไม่ถูกขับไล่ออกนอกพื้นที่ ยังคงได้สิทธิ์ทำกินในเขตพื้นที่ของตน ส่วนพื้นที่ไหนทำเกินเลยออกไป ก็ต้องทวงคืนนำกลับมาเพื่อฟื้นฟูทั้งระบบ ตั้งเป้าไว้ 17 หมู่บ้าน คาดปีนี้จะได้ผืนป่ากลับมากว่า 1 หมื่นไร่

อย่างไรก็ตามแม่แจ่มโมเดลพลัสกำลังเป็นต้นแบบของการทวงคืนผืนป่า ที่ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยนำ 7 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เข้ามาดำเนินการคือ เริ่มจากการสร้างความเข้าใจ จัดระเบียบป่าไม้กับชุมชน การป้องกันรักษาพื้นทีป่าและชุมชน ฟื้นฟูระบบนิเวศและป่าต้นน้ำ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ สร้างจิตสำนึกและฟื้นฟูคุณธรรมคนต้นน้ำ ส่วนยุทธศาสตร์ตัวที่7 คือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สิ่งที่เห็นเริ่มแรกคือการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ลดการเผาพื้นที่การเกษตร และป่าลงไปได้ถึงร้อยละ 93 คาดอีก 5 ปีข้างหน้าจะเห็นผลสำริดของแม่แจ่มโมเดลพลัสสิ่งที่จะตามหลังจากความสำเร็จแบบยั่งยืนของแม่แจ่มโมเดลพลัสคือชาวบ้านยังอยู่กับป่า ลดปัญหาการเผาวัสดุการเกษตรและไฟป่า ได้ระบบนิเวศของป่าต้นน้ำเพราะป่าแม่แจ่มให้น้ำกับแม่น้ำปิงถึงร้อยละ 40 และร้อยละ 17 ในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สำคัญช่วยป้องกันภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

Comments

comments