ชลประทานเชียยงใหม่ รอประเมินน้ำฝนพายุเข้าระยะนี้

Share This:

ชลประทานเชียยงใหม่ รอประเมินน้ำฝนพายุเข้าระยะนี้ ยังงดการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กวงและแม่งัด รอ 15 กค.จัดรอบเวรระบายน้ำ จาก 2 เขื่อนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวนา ส่วนด้านท้ายน้ำแม่น้ำปิงพ้นวิกฤตน้ำปิงเพิ่มปริมาณ เพียง 1 เดือนน้ำแม่งัดไหลเข้าประมาณ 22 ล้าน ลบ.ม. แม่กวง 10 ล้าน ลบ.ม.

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อน 2 แห่ง แม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำจำนวน 46 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ร้อยละ 17 มีน้ำไหลเข้าในช่วงเดือนมิถุนายนเกือบ 22 ล้าน ลบ.ม. และมีน้ำไหลเข้าเขื่อนวานนี้จำนวน 4 แสน ลบ.ม. ส่วนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำ 32 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 12 ซึ่งปริมาณน้ำไหลเข้าจำนวน 10 ล้าน ลบ .ม. มีน้ำหลเข้าวานนี้ 3 แสนบล.ม. เศษ อย่างไรก็ตามขณะนี้มีสำหรับพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆ มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้า ปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ในช่วงวันที่ 26-28 มิถุนายน 2559 หากพายุลูกนี้มีผลต่อทางภาคเหนือ ทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องก็จะทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อน และอ่างเก็บน้ำขาดกลางและเล็กเพิ่มขึ้น แต่การไหลของน้ำจะมากหรือน้อยไม่สามารถประเมินได้ต้องผ่านไปแล้วถึงจะทราบ แต่ปริมาณน้ำที่มีขณะนี้ช่วยให้สถานการณ์วิกฤตภัยแล้งของจังหวัดผ่อนคลายลงไป

ขณะเดียวกันได้งดการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลลงสู่แม่น้ำปิง เพราะปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มปริมาณขึ้นมาก มีน้ำท่าจากน้ำฝนไหลลงมาช่วยทำให้ปรมาณน้ำจากเหนือไปจนถึงด้ายทางทางทิศใต้ตั้งแต่อำเภอหางดง มีปริมาณน้ำให้เกษตรกรและชาวบ้านได้ใช้น้ำ ล่าสุดเมื่อวานได้เปิดน้ำจากประตูระบายน้ำท่าวังตาล กว่า 1 ล้าน ลบ.ม. เพราะน้ำปิงทางตอนเหนือเพิ่มขึ้นสูง โดยหลังจากนี้จะกักเก็บน้ำในเขื่อนทั้งสองไว้ โดยแผนปล่อยน้ำตามรอบเวรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวนา จะเริ่มระบายรอบเวรใหม่ วันที่ 15 กรกฎาคมเป็นต้นไป แต่ยังต้องรอดูสถานการณ์ของฝนอีกครั้ง

Comments

comments