พระสงฆ์ ชาวบ้าน หน่วยงานรัฐ ของ 4 อำเภอตอนใต้จัดทำบุญสืบชะตาสายน้ำลำน้ำแม่กลาง

Share This:

เชียงใหม่พระสงฆ์ ชาวบ้าน หน่วยงานรัฐ ของ 4 อำเภอตอนใต้จัดทำบุญสืบชะตาสายน้ำลำน้ำแม่กลาง ดอยอินทนนท์ เพื่อคืนสายน้ำ แผ่นดิน เพื่อผืนป่าให้กับมาอุดมสมบูรณ์ พร้อมนำต้นไม้มาประกอบพิธีแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนำไปปลูก

วันนี้ที่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จัดโครงคืนสายน้ำ แผ่นดิน เพื่อผืนป่า ตามโครงการพุทธอุทยานปาเกอญาราม พร้อมพิธีสืบชะตา น้ำ ดิน ป่า โดยพระราชวินัยโสภณ เจ้าอาวาสวัดล้านนาญาณสังวราราม รองเจ้าคณะภาค 4 – 5 -6 และ ฝ่ายธรรมยุต คณะสงฆ์ พร้อมด้วยนางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง ,นายทศพล เผื่อนอุดม อำเภอแม่แจ่ม ,นายทรงศักดิ์ วลัยใจ อำเภอดอยหล่อ และนายสุทิน จัทร์งาม อำเภอแม่วาง เป็นประธานร่วมกัน โดยฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เจ้าหน้าที่ไฟป่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้านและชาวเขา ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และใกล้เคียง เข้าร่วมพิธี ณ สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ บริเวณกม 21 พร้อมร่วมกันปลุกต้นไม้พระเจ้าห้าพระองค์

อย่างไรก็ดีการประกอบพิธีนี้ ชาวบ้านที่อาศัยแหล่งต้นน้ำจากดอยอินทนนท์ทั้งชาวไทยภูเขาและชาวไทยพื้นราบจาก 4 อำเภอประกอบด้วยอำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วางและอำเภอดอยหล่อ ต่างนำน้ำและดินพร้อมข้าวตอก ดอกไม้ ที่นำมากจากบ้านมาใส่ในตุ่มน้ำเพื่อเข้าร่วมประกอบพิธีสืบชะตาลำน้ำแม่กลาง เพราะชาวบ้านได้อาศัยน้ำจากต้นน้ำบนดอยอินทนน์หล่อเลี้ยงชีวิตให้เกิดความรักหวงแหนและสำนึกในการดูแลรักษาแม่น้ำและต้นน้ำลำธาร ทำให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนและทำให้เกิดความเลื่อมใส เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องรักษาแม่น้ำ พร้อมบวงสรวงเทวดา เพื่อเป็นการขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาแม่น้ำ ขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้นำกล้าไม้มงคลอาทิต้นกฤษณา ต้นโพธิ์ มาประกอบพิธีและแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อให้นำไปปลูกอีกด้วย

Comments

comments