ราชบัณฑิตยสภา จัดการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่นรอบชิงชนะเลิศเวทีภาคเหนือ

Share This:

-ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ.เชียงใหม่ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในเวทีการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น ภาคเหนือ สำหรับเยาวชน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-6) ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเพื่อชิงชนะเลิศในระดับภาคเหนือ ภายใต้โครงการ รู้รักภาษาไทยที่จัดขึ้นทุกภาคเพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนอนาคตของชาติได้ร่วทกันรักษาภาษาถิ่นรากเหง้าทางวิถีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป เนื่องจากปัจจุบันสังคมเริ่มมองข้ามหันมาใช้ภาษาไทยกลางมากขึ้นอาจทำให้ภาษาถิ่นเลือนหายได้
-เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กล่าวว่า การประกวดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2559 โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้เข้ารับรางวัลในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ที่กรุงเทพฯ ต่อไป สำหรับการประกวดทางคณะกรรมการ ได้คัดเลือกผู้ที่ผ่านรอบแรกจากวีดิทัศของแต่ละภาคที่ส่งประกวดให้เหลือภาคละ 10 คน เพื่อมาชิงชนะเลิศของแต่ละภาค ซึ่งในรอบสุดท้ายของภาคเหนือ มีนักเรียนเข้ารอบ 11 โรงเรียน
-สำหรับผลการประกวดในปีนี้ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศตกเป็นของ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ด.ญ.บุณฑรีฎ์ จันทร์ศรี เล่าเรื่อง ประเพณีตานก๋วยสลาก ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่ ด.ช.พีรวิทย์ ปัญโญฤทธิ์ เล่าเรื่อง ล่องแปแม่วาง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย จ.ลำพูน ด.ช.ณัฐพล วุฒิ เล่าเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นน้ำมนต์ โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลครั้งนี้จะได้เข้ารับรางวัลทุนการศึกษาพร้อมประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ

Comments

comments