ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาจุดเด่นจุดขายดึงดูงนักท่องเที่ยวได้สัมผัสสปาแบบล้านนา

Share This:

ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา มีจุดเด่นจุดขายดึงดูงนักท่องเที่ยวได้สัมผัสสปาแบบล้านนา ที่ต่างชาติชื่นชอบยกมาตรฐานคุณภาพระดับสากล มอบ 14 สถาบริการผ่านมาตรฐาน กลุ่มภาคเหนือตอนบนมีมูลค่าทางการเศรษฐกิจกว่า 3 พันล้านบาท เตรียมพบงาน Lanna Expro 2016 ซึ่งจะพบความอัตศจรรย์ของไทยสปาล้านนา 12 เดือน 12 ผลไม้และโปรโมชั่นพิเศษสุดภายในงานวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมสินค้านานาชาติฯ

-นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดและมอบรางวัล อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาอวอร์ด 2016 กลุ่มยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮองสอน ลำปาง และลำพูน ได้พัฒนาคุณภาพสปาแบบล้านนา ให้ได้มาตรฐานระดับสากล มีสถานสปาเพื่อสุขภาพ ที่มีความโดนเด่นของล้านนา ในอัตลักษณ์ไทยสปาล้านนา ทั้งรูป เสียง กลิ่น รถและสัมผัส ในรูปแบบของล้านนา แบบล้านนาร่วมสมัย แบบล้านนาประยุกต์ แฃะแบบล้านนาแฟนตาซี ในระดับ World Class ผ่านเกณฑ์จำนวน 14 ราย สามารถเป็นตัวแทนสปาไทยในระดับโลก

-อย่างไรก็ตามสปาไทย มีการเจริญเติฐดตทางธุรกิจร้อยละ 15 จากปี 2015 มีชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการมูลค่ากว่า 31 ล้านบาท การส่งออกการบริหารจัดการและผลิตภัณฑ์สปา จำนวนร้อยละ 12 มูลค่า 2,240 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพกลุ่มภาคเหนือตอนบนจำนวน 49 ราย นวดเพื่อสุขภาพ 183 ราย โรงเรียนสอนนวดจำนวน 24 แห่ง สอนสปาจำนวน 5 แห่ง และผลิตเครื่องสำอางจำนวน 258 ราย มีมูลค่ากว่า 3 พันล้านบาท ต่อปี ทั้งนี้การสปาแบบล้านนา มีเอกลักษณ์โดนเด่น ลอกเลียนแบบได้ยาก และมีให้เกิดภาพลักาณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1จนทำให้มีเสียงชื่อไปทั่วโลกการเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ต้องใช้บริการสปาแบบล้านนา โดยรูปแบบการตกแต่งสถานบริการ การแต่งกายที่มีความสวยงามเป็นล้านนาโดนเด่นสวยงาม ในวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมสินค้านานาชาติฯ ถนนสายคันคลองชลประทาน จัดงาน Lanna Expro 2016 ซึ่งจะพบความอัตศจรรย์ของไทยสปาล้านนา 12 เดือน 12 ผลไม้และโปรโมชั่นพิเศษสุดภายในงาน

Comments

comments