ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์และยั่งยืน คือเป้าหมายของเรา บนดอยอินทนนท์

Share This:

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ร่วมกับโครงการเร่งเสริมความยั่งยืนในพื้นที่อนุรักษ์ (CATSPA) จัด”อบรมอาสาสมัครรักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” โดยมีไกด์ในจังหวัดเชียงใหม่ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ จนท.อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯแบบอนุรักษ์และให้เป็นไปตามระเบียบกฏเกณฑ์แนวทางเดียวกัน
อีกทั้งผู้ผ่านการอบรมจะเป็นอาสาสมัครในการนำเท่ียวให้กับอุทยานฯ ในอนาคต ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อการอนุรักษ์ร่วมกันและยั่งยืน “ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์และยั่งยืน คือเป้าหมายของเรา”

13510769_10206416980769983_3882946121122063286_n

13533126_10206416981249995_3927840052105897115_n

13529141_10206416982130017_1585878105969371059_n

Comments

comments