ผู้ว่าฯเชียงใหม่แจ้งเตือนด่วนไปทุกอำเภอรับมือพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

Share This:

ผู้ว่าเชียงใหม่ ส่งหนังสือด่วนแจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม ในช่วง 1-2 วันนี้ ตามที่อุตุนิยมวิทยาภาคแจ้งเตือนให้ป้องกันภัยที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักเกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการเข้าช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุและรายงานตลอด 24 ชม

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทำหนังสือวิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ของวันนี้หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนัก ขอให้ประชาชรในบริเวณเสี่ยงภัยต่ออันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ประกอบกับศูนย์ปฎิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสืดขอให้อาสาสมัครเครือข่ายมิสเตอร์เตือนภัย เฝ้าระวังแจ้งเตือนดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ 1- 2 กรกฎาคม 2559 ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนให้นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และประชาสัมพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ นำไปแจ้งต่อประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวังเตรียมความพร้อมในการป้องกันแลแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินดคลนถล่ม ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวืจ ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ของรัฐขอให้ทุกภาคส่วนแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่บริเวณลาดเชิงเขา ที่ราบต่ำริมแม่น้ำไหลผ่าน พื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่รับทราบ ให้มีการแจ้งเสียงตามสายของทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน พร้อมรับมือ และเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือได้ทันถวงที ขณะเดียวกันให้มีการายงานสถานการณ์ มายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ในแต่ละ
พื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลข 053-3221407 ส่วนพื้นที่ไหนเกิดเหตุให้มีการรายงานความเสียหาย ควมต้องการช่วยเหลือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น รายงานจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด

Comments

comments