ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการฉายรังสี ใช้ต่อสินค้าได้หลากชนิด เพิ่มมูลค่า

Share This:

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ หรือ สทน.เดินหน้า เผยแพร่ความรู้และประโยชน์จากการฉายรังสี ใช้ต่อสินค้าได้หลากชนิด เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้า หมดปัญหาการส่งออกพืชผักผลไม้ไร้การกีดกัดตามข้อห้ามของแต่ละประเทศลงได้ โดยอเมริกายอมรับแล้ว พร้อมพลักดันให้ผู้ประกอบการภาคเหนือหันมาใช้การฉายรังสีมากขึ้น พร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ขึ้นรองรับในอนาคด

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) พบปะผู้ใช้บริการฉายรังสีขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ บริษัทฯ หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมอภิปรายเรื่องประโยชน์ของการฉายรังสี การยกระดับมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และการตรวจวิเคราะห์เชื้อ โดยมีวิทยากรเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เคยใช้บริการฉายรังสี และตรวจวิเคราะห์เชื้อ จนทำให้ เพิ่มมูลค่าสินค้า และเป็นที่ยอมรับ ทั้งภายในและต่างประเทศ อาทิ เช่น แหนมฉายรังสี แผ่นมาร์คหน้าใยไหมฉายรังสี สมุนไพรฉายรังสี และ ธัญพืช งา ฉายรังสี กำลังเป็นทางเหลือใหม่ของผู้ประกอบผลิตสินค้าชนิดต่างๆ โดยเฉพาะผลไม้ ผัก อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ไปยังต่างประเทศ

น.ส.นิภาวรรณ ปรมาธิกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เปิดว่าหน่วยงานต้องการส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการของภาคเหนือ ได้มีแนวทางในการถนอมอาหารสด อาหารแปรรูป พืชผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำให้เกิดโรคจากจุลินทรีย์ และแมลงได้ปลอดภัยมีมาตรฐานสากล ของการใช้ฉายรังสีเข้ามา เพื่อ ยับยั้งการงอก ชะลอการสุก ควบคุมการแพร่พันธ์ของแมลง ลดปริมาณปรสิต ยืดอายุการเก็บรักษา ลดปริมาณจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค และทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อบริการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ยีสต์และรา ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็น การยกระดับมาตรฐานผลิตภัรฑ์สินค้าของไทยที่จะจำนห่ายในประเทศหรือเพื่อการส่งออก ไม่ให้ถูกกักกันจากประเทศต่างๆ อีกต่อไป ยังช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย อย่างไรก็ดีหากพื้นที่ภาคเหนือ ของผู้ประกอบการต่างๆ มีความสนใจต้องการใช้บริการมากะเป็นข้อมูลให้กับทางรัฐบาล จัดงบประมาณในการจดตั้งโรงงานขึ้น เพราะทาง รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้ออกประกาศอนุญาตให้ประเทศไทยสามารถส่งออกผลไม้สด 6 ชนิด ได้แก่ มังคุดเงาะ ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง และสับปะรด เข้าสหรัฐได้ และได้ส่งออกผลไม้ลอตแรกไปยังสหรัฐอเมริกาได้การบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการฉายรังสี มีออสเตเลียและนิวซีแลนด์ก็ยอมรับผลไม้จากไทย

Comments

comments