999 Season 7 ราคาเดียว เที่ยว 3 ซู 1 สวน

Share This:

จัดต่อเนื่อง กิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น ราคาเดียว 999 บาท Season 7 ท่อง เที่ยว 3 ซู 1 สวน เที่ยวทั้งดอยสุเทพ,ดอยคำ,อุทยานหลวงฯ,เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี,สวนสัตว์,ซูอะคอเรียม. เที่ยว 1 วัน นอน 1 คืน อิ่ม3. มื้อ เริ่มตั้งแต่ 1 กค. ถึง 31 ตค. 59

-ที่ เชียงใหม่ซูอะควาเรียม สวนสัตวืเชียงใหม่ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) สำนักงานเชียงใหม่ นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ รองประธานกรรมการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม นางสาวนิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และนางวรุมดี ภาคศิลป์ หัวหน้าการตลาดและกิจกรรมอุทยานหลวงราชฤกษ์ ร่วมงานแถลงข่าว โครงการ “ 999 Season 7” ราคาเดียว เที่ยว 3 ซู 1 สวน

-อย่างไรก็ตามเป็นการผนึกกำลังกันจัดแพ็กเกจร่วมกันขึ้นเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ได้รับความสนใจแก่นักท่องเที่ยยวเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในสภาวะบ้านเมืองแบบนี้ ราคาเพียง. 999 บาท เที่ยวทั้งดอยสุเทพ,ดอยคำ,อุทยานหลวงฯ,เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี,สวนสัตว์,ซูอะคอเรียม. เที่ยว 1 วัน นอน 1 คืน อิ่ม3. มื้อ เริ่มตั้งแต่ 1 กค. ถึง 31 ตค. 59 สุดคุ้มจริงๆ กระตุ้นการท่องเที่ยว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

Comments

comments