แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเมืองติดตั้ง 25 เครื่องสูบน้ำของชลประทานระบายน้ำ

Share This:

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าหลังจากระยะนี้จังหวัดเชียงใหม่เกิดฝนตกต่อเนื่องในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ และตามจุดเสี่ยงภัยที่จะเกิดน้ำท่วมในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ จุดระบายน้ำตามลำคลองต่างๆ ลงสู่แม่น้ำปิง ไม่ให้เกิดการท่วมขังในเขตชุมชนเพื่อเกิดผลกระทบต่อประชาชน จำนวน 25 จุด นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 -12 นิ้ว ที่ก่อนหน้านี้นำไปติดตั้งและสำรองเพื่อใช้สูบช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งนำเข้ามาติดตั้ง หลังจากนี้ไปเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาอยางต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามเครื่องสูบน้ำ ได้เข้าตรวจสอบซ่อมบำรุงเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการสูบระบายน้ำ ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะจุดเศรษฐกิจเช่นย่านช้างคลาน กาดก้อม หนองหอย วัดป่าพร้าวนอก และทางใต้ของอำเภอเมืองมักเกิดน้ำท่วมจุดซ้ำซาก

Comments

comments