ผู้ว่าฯ ลำพูนขอความร่วมมือกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านร่วมณรงค์ ให้ชาวจังหวัดลำพูน ออกมาใช้สิทธิประชามติ

Share This:

นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ พบปะ เยี่ยมเยียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอ เวียงหนองล่อง และ อำเภอเมืองลำพูน เพื่อ รับทราบปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และ การสนับสนุนส่งเสริมการ ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ โดย ช่วงเช้าได้ไป พบปะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ หอประชุมอำเภอเวียงหนองล่อง ส่วน ในช่วงบ่าย ได้ไปพบปะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ หอประชุม อำเภอเมืองลำพูน ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละ พื้นที่ ในการ รณรงค์ ส่งเสริมให้ ประชาชน ออกมาใช้สิทธิ์ ลงประชาชมติ ร่างรัฐธรรมนูญใน วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 ซึ่ง
พิมประไพ ดิชวงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลำพูน ได้ มาให้ความรู้ ในการออกเสียง ลงประชามติ แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้าร่วมประชุมด้วย
ทั้งนี้ กกต.ลำพูน กำหนดเป้าหมาย ให้จังหวัดลำพูน มีผู้มาใช้สิทธิ การลงประชามติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 , มีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 3 เน้น การออกเสียงอย่างมีคุณภาพ ในจังหวัดลำพูน มีประชากร 404,398 คน มี จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง ประชามติ 336,572 คน ในพื้นที่ อำเภอเมืองลำพูน มีจำนวนผู้มีสิทธิ 120,342 คน และ อำเภอ เวียงหนองล่อง มี จำนวน 15,061 คน

Comments

comments