ขนส่งเชียงใหม่รณรงค์เจ้าหน้าที่สวมชุดผ้าพื้นเมือง ปรับภาพลักษณ์ส่งเสริมความเป็นล้านนา

Share This:

อีกหน่วยงานที่มีสีสันนำบรรดาเจ้าหน้าที่หญิง-ชาย สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ แต่กายชุดพื้นเมืองตามความชื้นชอบของแต่งละคนที่ทำเอาสวยงามสะดุดตาของบรรดาผู้มาใช้ติดต่อราชการ ไม่หน้าเบื่อทำให้บรรยากาศชดชื้นสดใสของบรรดาสาวงามแต้ๆ งามอย่างสาวเมืองหนือหนุ่มเหนือ จะสวมทุกอังคาร พฤหัสบดีและวันศุกร์

ขณะนี้ที่ใครไปติดต่อราชการสำนักงานขนส่งเชียงใหม่ ไม่หน้าเบื้อหน้ากลัวอีก หลังจากก่อนหน้าเคยนำเจ้าหน้าที่สาวๆ สวมชุดเหมือนแอร์โฮเตส ที่สวยงามของสาวประชาสัมพันธ์ แต่มาช่วงนี้ร่วมเฉลิมฉลองเมืองเชียงใหม่ครบ 720 ปี แลการณรงค์สวมผ้าทอพื้นเมือง ทำให้นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ ปรับภาพลักาณ์เป็นองค์กรชั้นนำให้พนักงานสาวภายในสำนักงานขนส่งแม่เหียะ ตำบลแม่เหยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สวมชุดผ้าพื้นเมืองที่ให้อิสระทุกคนได้เลือกชุดจะมาสวมใส ในการมาให้บริการแก่ประชาชน จนทำให้ได้เสียงชื้นชมจากผู้มาใช้บริการบางรายก็ถ่ายภาพไปลงในโลกโซเซียลว่าสถานที่ราชการเปลี่ยนไปเข้ามาแล้วสวยงามได้รับการต้อนรับด้วยมิตรไมตรี

อย่างไรก็ตามตลอดสัปดาห์ จะเห็นบรรดาสาวๆ สวมชุดพื้นเมืองเป็นสาวเหนือทุกวันอังคาร พฤหัสบดีและวันศุกร์ ส่วนวันจันทร์จะแต่กายชุดข้าราชการ และวันพุธชุดของสำนักงาน ก็ทำให้เป็นอีกองค์กรภาครัฐชั้นนำของการให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และการแต่กายพูดจาที่นำเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่มาปรับใช้จนทำให้การเดินทางไปนั่งรอติดต่อต่างๆ ที่ใช้เวลานานก็ไม่เกิดความลำคาญน่าเบื้อหน่ายอีกต่อไป ส่วนที่ไหนจะนำไปปรับใช้ทางท่านขนส่งเชียงใหม่ก็ยินดีนอกจากจะสวยงามเป็นคนเมืองเหนือแล้ว พร้อมเป็นการส่งเสริมให้รักหั่นมาสวมผ้าพื้นเมืองมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยังได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการจำหน่ายผ้าพื้นเมืองได้จำหน่ายมากยิ่งขึ้น เพราะตนเองก็จะสวมเสื้อพื้นเมืองเกือบทุกวันที่ไปงานราชการ ยกเว้นวันจันทร์เท่านั้นที่ต้องสวมชุดราชการสีกากี

Comments

comments