คณะศรัทธาประชาชนชาวลำพูนสืบชะตาหลวงแสดงมุทิตาจิตต่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูน

Share This:

-พุทธสาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน และ นักท่องเที่ยว ร่วมประกอบพิธีทำบุญ เจริญพระพุทธมนต์ สืบชะตาหลวง เนื่องใน งาน ฉลองพระอารามหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ครบ 1,119 ปี และ แสดง มุทิตาจิต แด่ เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ 60 ปี ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ อัญเชิญ ผ้าไตร พระราชทาน ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่ เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ด้วย
ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน ( พระอาราม หลวงชั้นเอก ) วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบชะตาหลวง และ แสดงมุทิตา ถวายแด่พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ซึ่ง มีอายุ ครบ 60 ปี โดยมี พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็น ประธานฝ่ายสงฆ์ มี นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและคณะศรัทธาประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากในงาน พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ถวายเครื่องสักการะแด่ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้อัญเชิญน้ำสรง ธูป-เทียนแพสักการะ พานพุ่มดอกบัวและผ้าไตรพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่ พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ 60 ปี
-จากนั้น กรรมการมหาเถรสมาคม ได้มอบพัดยศ แด่พระสังฆาธิการจังหวัดลำพูน ที่ได้รับการปรับพัดยศให้ตรงกับการดำรงอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พระคูรวรพรตนิวิฐ อายุ 68 พรรษา 47 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซ่าง จังหวัดลำพูน เปลี่ยนจากพัดพระครูสัญยาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก (จต.ชอ.) เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (รจอ.ชอ.) และ พระครูโชติกัลป์ยาณวัฒน์ อายุ 75 พรรษา 34 วิทยฐานะ น.ธ.ตรี วัดศรีชุม ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เปลี่ยนจากพัดพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท (จร.ชท.) เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นตรี (จต.ชต.) จากนั้น มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน และสถาบันการศึกษา ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา จำนวน 37 ทุน .

Comments

comments