เชียงใหม่ จัดแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครอง อำเภอพร้าว

Share This:

ที่สนามกีฬาโรงเรียนพร้าววิทยาคม นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายก อบจ.เชียงใหม่ พร้อมนายศราวุธ ไมยเจริญ นายอำเภอพร้าว และนายทรงพล ยาวุฒิ นายกสมาคมวิชาชีพครูอำเภอพร้าว พร้อมข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าศรีล้านนา ร่วมกันเปิดการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนและผู้ปกครอง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ขึ้น นายทรงพล ยาวุฒิ ผอ.รร.ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาปีนี้ ได้รับเงินงบประมาณจาก อบจ.เชียงใหม่ และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ ซึ่งจัดโดยสมาคมวิชาชีพครูอำเภอพร้าว ชื่อว่า “การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองอำเภอพร้าว ประจำปี พ.ศ.2559 ” แข่งขันระหว่างวันที่ 6-8 ก.ค.2559 ที่สนามกีฬาโรงเรียนพร้าววิทยาคม มีการแข่งขันทุกชนิดกีฬา ข้าราชการครูจากทุกโรงเรียนในอำเภอพร้าว และประชาชนในอำเภอพร้าวเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกายและการกีฬา, เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา เพื่อสนองนโยบายด้านกีฬา การต่อต้านยาเสพติด และเพื่อส่งเสริมความสามารถและอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬา  และเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา

 

ด้านนายทรงพล ผอ.โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กล่าวอีกว่า ตนในฐานะนายกสมาคมวิชาชีพครูอำเภอพร้าว เห็นว่านอกจากครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้แล้ว ยังมีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและตัวแทนในชุมชนต่างๆในอำเภอพร้าวเข้าร่วมแข่งขันด้วย  ส่วนนักเรียนถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ต้องพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมไปพร้อมๆกัน และนโยบายของรัฐบาลเองก็ได้ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนรวมทั้งนักเรียนให้หันมาเล่นกีฬาที่ตนเองถนัด ตามความสมัครใจอย่างสม่ำเสมอเป็นการพัฒนาสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยสามารถอยู่กันในสังคมได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

 

ผอ.โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา อ.พร้าว กล่าวอีกว่า การเล่นกีฬาทำให้ประชาชนและนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองมีโอกาสได้ใช้ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ และเพื่อให้ได้มีสุขภาพที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และที่สำคัญได้คัดตัวนักกีฬาตัวแทนอำเภอไปร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาในระดับจังหวัดปีนี้ต่อไป 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน234

Comments

comments